Hydroports steunt initiatief blauwe waterstoffabriek in Den Helder

Hydroports steunt initiatief blauwe waterstoffabriek in Den Helder

Blauwe waterstof als poort naar een CO2-vrije waterstof economie

Hydroports is enthousiast over de kansen voor een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Port of Amsterdam, Port of Den Helder en Groningen Seaports werken onder de noemer Hydroports nauw samen aan de transitie naar een waterstofeconomie. De aanleg van de waterstofbackbone tussen de Groningse en Noord-Hollandse zeehavens is voor de havens van groot belang. De blauwe waterstoffabriek in Den Helder werkt daarbij als een belangrijke grote aanjager. Het zal op korte termijn grote hoeveelheden waterstof beschikbaar maken en daarmee de industrie een belangrijke opstap geven naar een grootschalige groene waterstofvoorziening.

Recent is door een consortium van bedrijven en overheden, verenigd in H2Gateway, een haalbaarheidsstudie gepresenteerd waaruit blijkt dat al in 2027 op grote schaal blauwe waterstof centraal kan worden geproduceerd. Daarmee kan blauwe waterstof een versnelling geven aan de ambitie van de industrie om over te schakelen op CO2-vrije productietechnieken. De blauwe waterstoffabriek van H2Gateway kan de totale industriële CO2-uitstoot van de grote industrieclusters in Nederland met zo’n 14 procent verminderen en daarmee een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

De haven van Den Helder speelt in dit initiatief een belangrijke rol: “Onze haven heeft voor een centrale blauwe waterstoffabriek een unieke positie, dankzij de nabijheid van de gasvelden onder de Noordzee en de aanwezigheid van het grootste gasbehandelingsstation van West-Europa. De in Den Helder aanwezige gasinfrastructuur, alsmede bedrijvigheid, kennis en kunde op dat gebied kunnen worden benut, om industrie elders in Nederland versneld te voorzien van carbonvrije waterstof. Dit project heeft om die reden dan ook een belangrijke positie in de recent door het Rijk toegekende Regiodeal voor Noord-Holland Noord. Van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder kunnen ook bedrijven in Groningen, Amsterdam en verder in Nederland profiteren, door versneld te innoveren naar vergroening van hun productie, zonder daarvoor zelf te hoeven investeren in CO2-afvang op hun eigen locatie”, vertelt Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder

Om een open markt voor waterstof te ontwikkelen is een goed nationaal transportnetwerk, een waterstofbackbone, noodzakelijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netwerkbeheerders TenneT en Gasunie werken in het project Highway27 aan die waterstofbackbone, om zo alle regio’s te kunnen aansluiten. De blauwe waterstoffabriek in Den Helder kan op grote schaal waterstof leveren via dat netwerk. Daardoor kan deze fabriek werken als een stimulans voor bedrijven die willen overstappen op waterstof, maar nog twijfelen omdat een 24/7 leveringszekerheid van groene waterstof op grote schaal nog niet op korte termijn kan worden gewaarborgd.