Inloopavond zonneparken Oosterhorn op 21 november 2018

Inloopavond zonneparken Oosterhorn op 21 november 2018

Op woensdagavond 21 november van 19:00 – 21:00 uur kunnen inwoners van de toekomstige DAL-gemeente meer informatie krijgen over de twee geplande zonneparken bij Oosterhorn: één op het slibdepot Heveskeslaan aan de Warvenweg en één op industrieterrein Oosterhorn aan de Valgenweg. De initiatiefnemers organiseren dan een inloopavond in Theater de Molenberg in Delfzijl. Deze avond is een vervolg op de eerste bewonersbijeenkomst over de zonneparken op 12 juli.

Tijdens de inloopavond worden inwoners van de DAL-gemeente geïnformeerd over de voortgang van de plannen. Er wordt onder andere informatie verstrekt over de participatiemogelijkheden, de planning van het park en de vergunningsprocedure. Onlangs is een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) verleend door de gemeenteraad van Delfzijl. De vervolgstap is nu dat de vergunningen ter inzage worden gelegd.

Een belangrijk onderdeel van de Zonneparken Oosterhorn is dat bewoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum zelf actief mee kunnen denken over de plannen en financieel kunnen meeprofiteren van het rendement door mede-eigenaar te worden. Er is een werkgroep opgericht van bewoners, die meedenkt over vragen als: hoe kunnen de randen van het zonnepark het beste worden ingericht, zodat het zo goed mogelijk in de omgeving past? Waaraan moeten de opbrengsten worden besteed? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en dat iedereen kan meedoen?

Over de zonneparken Oosterhorn

De twee geplande zonneparken worden gebouwd op 30 hectare grond en hebben een opgesteld vermogen van circa 35 MW. De parken kunnen jaarlijks ruim 8.500 huishoudens van energie voorzien. De zonneparken worden gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen Groningen Seaports (GSP), Eneco, Wirsol en Bronnen VanOns. Iedere partij heeft een aandeel van 25% in de zonneparken en draagt vanuit haar expertise bij in de projecten. De projecten dragen bij aan lokaal eigenaarschap en faciliteren een proces waarin de omgeving meedenkt over de te nemen stappen.

Overzicht van het industriegebied in Delfzijl met de locaties van de te ontwikkelen zonneparken Oosterhorn