Jaarcijfers 2021: Groningen Seaports verwacht winst van 5,5 miljoen euro

Jaarcijfers 2021: Groningen Seaports verwacht winst van 5,5 miljoen euro

Groningen Seaports kijkt met een goed gevoel terug op 2021. Een bijzonder jaar vanwege het nog altijd heersende coronavirus, maar gelukkig had dit nauwelijks effect op de ontwikkelingen in de havengebieden. Op financieel vlak bracht 2021 Groningen Seaports uitstekende resultaten. Mede door de ruim dertien miljoen ton overslag die is gerealiseerd, wat weer in de buurt komt van het recordjaar 2018, en de 36,5 hectare grond die is uitgegeven aan bedrijven, beleefde Groningen Seaports met een omzet van 54 miljoen euro en een winstprognose van 5,5 miljoen euro een goed jaar.

Havens in trek

Vele bedrijven hebben vergevorderde plannen om zich in de Groninger zeehavens te vestigen. De terreinen in de Eemshaven en Delfzijl zijn gewilder dan ooit. Niet voor niets is in april de uitbreiding van de Eemshaven door de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen aangekondigd en zijn de voorbereidingen om substantieel te investeren in industrieterrein Oosterhorn in volle gang. Groningen Seaports’ CEO Cas König: “Bedrijven willen zich graag vestigen in ons gebied en dan moeten de terreinen en infrastructuur op orde zijn. Net als de geïnteresseerde bedrijven zien wij Noord-Nederland als de bakermat van de energietransitie en willen wij onze groei op een groene wijze realiseren samen met partijen die daar bij passen. De toekomst van Nederland ligt hier, in Groningen. In onze havens”.

Overslagcijfers groeien

De overslag van ruim dertien miljoen ton is afgelopen jaar gestegen met 21 procent ten opzichte van 2020. Uitgesplitst naar zee- en binnenvaart is de zeevaart met 34 procent gestegen tot 7,7 miljoen tot en de binnenvaart nam met 7 procent toe tot een niveau van 5,6 miljoen ton. König: “De groei van de zeevaartoverslag komt vooral door de hoeveelheden zand die zijn aangevoerd voor onder andere de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heveskes. Verder is er ook meer overslag geweest in de Eemshaven. Dit heeft vooral betrekking op de overslag van vaste brandstoffen en biomassa”. De overslag van chemische producten is daarentegen licht gedaald. Het aantal schepen is gestegen met 12 procent tot 9185 schepen.

Volop ontwikkelingen

In 2021 heeft Groningen Seaports zich verder ontwikkeld op diverse vlakken. Zo is de logistieke afhandeling en transport van het onderwaterdeel van ’s werelds grootste offshore windpark Hornsea Two, bestaande uit 165 windturbines, voltooid. König: “Daarnaast zijn vele bedrijven in ons havengebied volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten. Zo krijgt de nieuwe stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten steeds meer vorm en werd in december bekend dat de eerste emissievrije mouterij ter wereld in de Eemshaven wordt gerealiseerd. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe veerverbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand en zal er een groot logistiek verzamelgebouw verrijzen nabij de Emmahaven. Stuk voor stuk prachtige berichten waar we trots op kunnen zijn”.

Naast bovengenoemde projecten is Groningen Seaports druk bezig om haar groene betrokkenheid aan te tonen. Niet voor niets ontving Groningen Seaports in 2021 voor de zevende achtereenvolgende keer de EcoPorts-certificering. “We hebben vijftig duurzame projecten geselecteerd, die de afgelopen jaren in en rond de havens zijn gerealiseerd. Van die projecten zijn foto’s uitgekozen, die vervolgens achter elkaar geplaatst zijn. Deze lange ‘loop’ vertelt ons groene verhaal”, aldus König.

Vooruitblik

Groningen Seaports wil in 2022 doorgaan op de ingeslagen weg en zal verder vol inzetten op het geschikt maken van haar industrieterreinen, zodat geïnteresseerde bedrijven zich ook daadwerkelijk kunnen gaan vestigen. Daarbij ligt de focus vooral op het industrieterrein Oosterhorn-Zuid in Delfzijl  waar aanzienlijke investeringen op stapel staan. “Daarnaast willen we onze groene waterstofplannen verder brengen om zo een volgende stap te zetten in de energietransitie. Tot slot hoop ik dat er een snelle oplossing komt voor de stikstofproblematiek en de aanlanding van groene stroom op zee. Op dit gebied zijn er nog veel uitdagingen”, besluit König.

CEO Cas König en CFO Harold Sanders blikken terug op het bijzondere jaar 2021