Jaarcijfers: Groningen Seaports zet onverminderd door op groei in havens

Jaarcijfers: Groningen Seaports zet onverminderd door op groei in havens

Opnieuw bouwput in 2019

De jaarcijfers van Groningen Seaports laten wederom een succesvol jaar zien. Met een overslag in de havens van 13,7 miljoen ton werd er een forse stijging gerealiseerd ten opzichte van 2017, dat al een succesvol jaar was. De uitgifte van bedrijventerreinen betrof 33,9 ha; eveneens een stijging ten opzichte van 2017. De voorlopige winstprognose is boven budgetprognose en ligt op circa 2 miljoen euro. Cas König, directeur Groningen Seaports N.V., maakt dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

De ontwikkeling in werkgelegenheid kent een stijging van ruim 2%. In 2018 waren er ruim 14.000 personen werkzaam in het totale havengebied (Eemshaven en Delfzijl). De prognoses voor 2019 zijn eveneens uitermate gunstig. Met de bouw van PMC, Van Merksteijn , BOW Terminal, de uitbreiding van Google, de enorme ontwikkelingen in de offshore windactiviteiten, maar ook door de investeringen bij het bestaande bedrijfsleven zijn er volop nieuwe (bouw) activiteiten. Voor toeleveranciers én voor de werkgelegenheid zijn de omstandigheden momenteel erg gunstig in het Eemsdeltagebied.

Nieuwe activiteiten

Het bestaande bedrijfsleven in zowel Eemshaven als Delfzijl ging het in 2018 ook voor de wind. Diverse bedrijven zorgden voor een nieuwe impuls in hun activiteiten en kozen voor een uitbreiding of extra investering. In de Eemshaven realiseerden o.a. de bedrijven Sealane, Wijnne Barends, Amasus en Holland Malt een uitbreiding , de heliport infrastructuur kwam gereed en EMS Maritime Offshore (EMO) kondigde als exploitant van deze helihaven aan verdere investeringen in deze belangrijke activiteit voor de offshore wind door te voeren. AG Ems kende een record aantal bezoekers: ruim 10% meer bezoekers namen vanaf Eemshaven de boot naar Borkum, waarvan een substantieel gedeelte gebruik maakten van de nieuwe spoorverbinding naar de Eemshaven. Ook in Delfzijl waren er volop investeringen: Gebroeders Borg, Enexis, Contitank, PPG en BioMCN kondigden aan en/of realiseerden uitbreidingen. Verder richtten Avantium en Photanol een (groene) chemische proeffabriek op. Naast de diverse nieuwe bedrijvigheid in de Groninger havens gaat het gelukkig ook goed met de bestaande klanten!

Vergroening havens

Groeikansen liggen – in lijn met de Havenvisie – vooral op het ‘groene vlak’. In het beheersgebied van Groningen Seaports zullenin 2019 naar verwachting zeven nieuwe zonneparken in ontwikkeling komen, drie in het Delfzijlse gebied en vier in de Eemshaven. In bepaalde gevallen zal het havenbedrijf een aandeelhouderschap in deze parken nemen. Met dit aandeelhouderschap krijgt Groningen Seaports grip op de uitgifte van groene energie die in toenemende mate de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in onze regio bepaalt. Maar ook bij onze bestaande klanten bestaat de wens om in toenemende mate te vergroenen. Uitdagingen liggen in de verdere CO2 reductie in de beide havens. Er liggen ambitieuze plannen klaar om in 2030 een CO2 reductie van 49% te kunnen realiseren op basis van o.a. meer zon/windenergie, een andere productiewijze, inzet van biomassa en andere vormen van samenwerking. Groningen Seaports zal in 2019 de waterstofinfrastructuur aanzienlijk uitbreiden. In 2018 is de biostoomleiding tussen EEW en het chemiepark Delfzijl gerealiseerd.

Uitdagingen 2019

Groningen Seaports verwacht de stijgende én succesvolle lijn in 2019 te kunnen doorzetten met aandacht voor een operationeel financieel resultaat, groei werkgelegenheid, veilige scheepvaart, voldoende geschoold personeel en de verdere uitwerking van de plannen voor de CO2 reductie.

Een foto van een florerende Eemshaven (april 2018), met name gedomineerd door de offshore wind activiteiten