LNG-keten van start op de Rotterdamse Maasvlakte

LNG-keten van start op de Rotterdamse Maasvlakte

Minister Verhagen geeft startsein voor introductie van vloeibaar aardgas als schone transportbrandstof voor scheepvaart en wegtransport

Op 5 juli 2012 presenteerde een groep bedrijven plannen voor de introductie van vloeibaar aardgas, als schone transportbrandstof in Nederland. Zij deden dat in aanwezigheid van minister Verhagen in het kader van het Green Deal-beleid, waarbij bedrijven initiatieven nemen die passen bij overheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en milieu. Vloeibaar gas (Liquefied Natural Gas, LNG) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het schoner maken van de transportsector, door vermindering van de uitstoot van NOx, SOx, fijn stof en broeikasgassen. Doelstelling is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden. Drie weken geleden tekenden initiatiefnemers de ‘Green Deal LNG’ met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Vandaag kwam Verhagen naar Rotterdam om de eerste plannen te bespreken. Het begin van de keten is gesitueerd op de Rotterdamse Maasvlakte, bij de Gate Terminal van Gasunie en Vopak, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt.

De in bedrijf name in 2011 van de Gate Terminal heeft Nederland de mogelijkheid gebracht om LNG nu ook in te gaan zetten als schoon alternatief voor traditionele transportbrandstoffen. Tot nu toe gaat het vloeibare gas via het pijpleidingnet van Gasunie naar gebruikers in binnen- en buitenland. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de energievoorziening van ons land en omringende landen. Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankauto’s. Deze brengen de LNG naar tankstations, als schone brandstof voor het wegtransport en naar bunkerstations voor schepen van de binnen- en zeevaart. Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd.

“We willen dat de Nederlandse scheepvaart en wegtransport gebruik gaat maken van de schone brandstof LNG, oftewel vloeibaar gas”, zei minister Verhagen tijdens de bijeenkomst. “Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar minstens zo belangrijk is het milieuvoordeel. Vloeibaar gas is beduidend beter voor de luchtkwaliteit dan traditionele transportbrandstoffen. Het is heel mooi dat bedrijven en organisaties hier in Rotterdam bij elkaar zijn om samen deze nieuwe keten vorm te geven”.

Vervolgstappen
Op verschillende terreinen wordt gewerkt aan de introductie van LNG als brandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten. Gastankerrederij Anthony Veder investeerde de afgelopen jaren al voor meer dan 150 miljoen euro in de bouw van drie LNG-tankers. De Green Deal concentreert zich op twee concrete gebieden: het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. In beide gebieden worden initiatieven ontplooid, zoals de veerboot op LNG van Rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling, Tankstation Green Planet in Pesse waar LNG-tankinfrastructuur komt voor zware vrachtwagens en twee Anthony Veder ethyleenschepen die tussen Engeland en het Europese continent gaan varen. Norlines en AG Emst in de Eemshaven zijn van plan om LNG als brandstof te gebruiken en ook Shell is actief bezig om LNG te ontwikkelen als brandstof voor wegtransport en kust- en binnenvaart.

50-50-500-doelstelling
Tijdens de bijeenkomst werd het Nationaal Platform LNG opgericht. Het Platform verenigt initiatieven die zich richten op de LNG-keten en gaat samen met de overheid aan randvoorwaarden werken. Het Platform heeft een ’50-50-500-doelstelling’: ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG in 2015. Iedereen die deel wil uitmaken van die 50-50-500-voorhoede kan zich aansluiten. Initiatiefnemers van het Platform zijn de twee regio’s, verenigd in Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven, onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative). Daarnaast LNG TR&D (samenwerking tussen 3TU, VSL en TNO). LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas en kan zorgen dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk gebracht worden. Technologische innovaties zijn immers nodig voor een succesvolle introductie van LNG.

LNG, potentieel en milieuwinst
LNG is aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius. Het wordt dan een heldere vloeistof, waarbij het volume met een factor 600 gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te
transporteren en op te slaan. Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een mogelijke reductie in broeikasgas equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SOx dalen (in vergelijking tot bij voorbeeld diesel) en de geluidbelasting neemt af. Op langere termijn is verdere vergroening mogelijk door het opvoeren van het aandeel duurzame Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.