Nederlandse en Duitse overheden en organisaties eensgezind achter verder onderzoek Wunderline

Nederlandse en Duitse overheden en organisaties eensgezind achter verder onderzoek Wunderline

Nederlandse en Duitse overheden en organisaties eensgezind achter verder onderzoek Wunderline

Nederlandse en Duitse overheden, organisaties en bedrijven hebben op 2 maart samen hun steun uitgesproken voor verder onderzoek naar een betere spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst in het Groninger Museum. Hierbij waren aanwezig: gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen, Bernhard Bramlage van Landkreis Leer, Wilhelm-Alfred Brüning van Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, Bernhard Brons van AG Ems en Erik Bertholet van Groningen Seaports
De provincie Groningen, Landkreis Leer, Industrie und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, AG Ems en Groningen Seaports hebben samen een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Europese Unie om onderzoek te laten doen. Land Niedersachsen en Freie Hansestadt Bremen hebben ook hun steun uitgesproken voor de onderzoeken voor de  Wunderline.

Steun
Gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen: “De afgelopen periode is veel energie gestopt in het opbouwen van de relatie met Duitsland, met als een verdere internationale samenwerking tot gevolg. Met deze Europese subsidieaanvraag zetten we gezamenlijk een belangrijke stap in het project. We hebben goede hoop dat we een succesvolle aanvraag richting Europa hebben gedaan.” Ook Bernhard Bramlage van Landkreis Leer ziet kansen voor de subsidieaanvraag: “Met de onderzoeken die we gaan uitvoeren kunnen we de ontwikkeling van het grensoverschrijdende treinverkeer op een postieve manier verbeteren.”

Wilhelm-Alfred Brüning van de IHK is blij met de goede samenwerking tussen de provincie Groningen en Ostfriesland. “De provincie Groningen en de IHK werken al op vele terreinen heel goed samen. De gezamenlijke subsidieaanvraag voor de Wunderline is daar ook een mooi voorbeeld van.” Ook  Bernhard Brons van AG Ems ziet voordelen in een goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland. “De Wunderline draagt bij aan een snelle uitwisseling van mensen en goederen tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Dat is belangrijk voor een goede relatie als buren.” Erik Bertholet van Groningen Seaports: “Voor Groningen Seaports sluit het project Wunderline aan op de nauwe internationale samenwerking die de haven al met Duitsland heeft. Naast een forse verbetering van het personenvervoer zien wij ook kansen voor de aanleg van een kortere verbinding voor het goederenvervoer tussen Veendam en Duitsland. Nu moet het goederenvervoer nog omrijden via Onnen. Door bij Zuidbroek een oostboog aan te leggen krijgt het goederenvervoer een snellere verbinding met Duitsland.”

Onderzoek
De provincie Groningen gaat de komende drie jaar samen met haar partners onderzoeken hoe de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen kan worden verbeterd. In de toekomst moeten treinreizigers in ongeveer twee uur van Groningen naar Bremen kunnen reizen en omgekeerd. Nu duurt die reis nog twee uur en drie kwartier. Er wordt onder meer gekeken welke maatregelen aan het spoor nodig zijn, wat verschillende mogelijkheden voor de dienstregeling zijn en hoeveel reizigers naar verwachting gebruik gaan maken van de spoorverbinding. Het onderzoek kost ongeveer 16 miljoen euro. Als de Europese Unie de subsidieaanvraag toekent, ontvangt de provincie een bijdrage van 8 miljoen euro. Tegen het einde van dit jaar moet bekend worden of de provincie dit bedrag ontvangt.

De vertegenwoordigers van de verschillende partijen houden het ticket voor meer onderzoek Wunderline omhoog

De vertegenwoordigers van de verschillende partijen houden het ticket voor meer onderzoek Wunderline omhoog