Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten van een half miljard euro per jaar om via co-financiering de structuur van de zeehavens toekomstgericht  te versterken.

“We hebben de beste haveninfrastructuur van de wereld. En we willen voorop lopen in de energietransitie en digitalisering. Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennis-instellingen dat samen moeten doen”, zei minister Schultz van IenM onlangs op 1 februari 2017 op de Maritieme werkconferentie te Amsterdam.

BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: “We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitie-resultaten te kunnen bereiken.”

BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Immers, het economisch belang van de havensector is van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 mln ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 mld euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: “Een rijksbijdrage van 500 mln euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en co-financiering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.”

BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.