Nieuw remmingswerk zeesluis Farmsum maakt tegelijk spuien en schutten mogelijk

Nieuw remmingswerk zeesluis Farmsum maakt tegelijk spuien en schutten mogelijk

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, voor de zeesluis in Farmsum is het mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien en te schutten. Hierdoor kan er een grote hoeveelheid water in één keer worden afgevoerd en wordt het gemaal Rozema alleen nog in uitzonderlijke situaties gebruikt. Met deze aanpassing van het watersysteem wordt 25.000 kilo CO2 per jaar (13 á 14 duizend kuub aardgas) bespaard. Rijkswaterstaat start maandag 28 augustus met het plaatsen van het remmingswerk. De kleine kolk is vanwege de werkzaamheden tot en met 8 september gestremd. De scheepvaart kan ongehinderd van de grote kolk gebruikmaken.

Om meer CO2 te besparen hebben Rijkswaterstaat en waterschap Hunze en Aa’s in nauwe samenwerking het gehele watersysteem bekeken. Met de technische oplossing van het remmingswerk is het mogelijk om op hetzelfde niveau te kunnen spuien en schutten en tegelijkertijd CO2 te besparen.

Hilbrand Sinnema, dagelijks bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s: “We zijn zeer content met deze ontwikkeling. Doordat naast de oude zeesluis, ook de kleine zeesluis voor het spuien ingezet kan worden, scheelt dat in inzet van gemaal Rozema. Het is zonde om een gemaal in te zetten als het water ook op een natuurlijke manier de zee in kan stromen.”

Veilig in- en uitvaren
Zodra het waterpeil op het Eemskanaal boven de 70 cm stijgt, moet er water worden afgevoerd. Het waterschap doet dit door het water op zee te spuien via de oude zeesluis en indien nodig door de inzet van gemaal Rozema in Termunterzijl. Daarnaast kan Rijkswaterstaat extra water afvoeren door via de kleine zeesluis te spuien. Dit kon echter alleen als er geen scheepvaart was. Het spuiwerk veroorzaakt namelijk stromingen waardoor schepen uit koers kunnen raken. Het nieuwe remmingswerk zorgt dat schepen ook tijdens het spuien veilig de sluis in en uit kunnen varen.

Kleine sluis twee weken gestremd
De aannemer heeft de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats uitgevoerd om de hinder voor de scheepvaart tot een minimum te beperken. Het plaatsen van de remmingswerken neemt twee weken in beslag. De remmingswerken zullen vanaf een ponton op het water worden geplaatst. Hierdoor is de kleine sluis van 28 augustus tot en met 8 september gestremd. De scheepvaart kan ongehinderd van de grote sluis gebruikmaken.

Slim Watermanagement
De manier waarop Rijkswaterstaat en Hunze en Aa’s deze CO2 besparing bij Farmsum hebben bereikt, is een voorbeeld van Slim Watermanagement. Dit programma heeft als doel om watertekort, wateroverlast en energiegebruik te verminderen door de beschikbare capaciteit van het Nederlandse watersysteem beter en duurzamer te benutten. Dit gebeurt als waterbeheerders samen naar het gehele watersysteem kijken.

Archieffoto van de zeesluis bij Delfzijl

Archieffoto van de zeesluis bij Delfzijl