Nieuwe industriewaterzuivering en transportleidingen klaar voor levering

Nieuwe industriewaterzuivering en transportleidingen klaar voor levering

Nieuw leidingentracé voor industrie- én drinkwater

Om het industriewater vanuit Garmerwolde aan de Eemshaven te kunnen leveren werd er ook een heel nieuw transportleidingtracé voor industriewater aangelegd. Waterbedrijf Groningen legde gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan over grotendeels hetzelfde tracé. Om daarmee te zorgen voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Noordoost-Groningen. Werk met werk combineren is een win-win voor alle betrokkenen: een in plaats van twee keer aanleggen scheelt in kosten maar zeker ook in de overlast.

Toenemende watervraag van industrie

“Zonder industriewater geen Groningen Seaports. Tien jaar geleden stond niemand daar nog bij stil; de aanwezigheid van voldoende geschikt water was toen vanzelfsprekend. Mede dankzij de droogte van de afgelopen jaren is dat inmiddels echt anders. Vandaar dat ik het, bij mijn aantreden in 2017, tot mijn missie heb gemaakt om meer aandacht te vragen voor duurzame watervoorziening. Het is een essentieel onderdeel van onze groene havenvisie”, zegt Groningen-Seaports CEO Cas König.

König noemt het bijzonder om de aanleg van de nieuwe industriewaterzuivering en transportleiding van zo dichtbij mee te mogen maken. “Ik ben echt onder de indruk van hoeveel werk er in een relatief korte tijd is verzet. Toen ik de enorme machines zag graven, realiseerde ik me maar al te goed dat het niet veel langer had moeten duren. Anders waren we als Groningen Seaports onherroepelijk in de knel gekomen. Nu al is het lastig om in de toenemende watervraag van onze industrie te voorzien.”

Aftakking naar Chemie Park Delfzijl

“Zonder extra aanvoer was de ontwikkeling van de Eemshaven zonder meer onder druk komen te staan”, vervolgt König. “Zo essentieel is het project voor ons dus. De industriewaterzuivering speelt in op de toekomstige behoefte van de industrie, zeker wanneer de Eemshaven anderhalf keer zo groot wordt door uitbreiding in de Oostpolder. Vanzelfsprekend ben ik eveneens heel blij ben dat er ook een aftakking naar Delfzijl gaat komen. De volgende stap is om gezuiverd rioolwater te gaan gebruiken. Het zou fantastisch zijn als onze industrie straks draait op het water dat de Groningers door hun wc en afvoer spoelen.”

Lees meer via de website van Waterbedrijf Groningen.