Nieuwe kansen voor Eemshaven: investering Gemini windpark rond

Nieuwe kansen voor Eemshaven: investering Gemini windpark rond

Nieuwe kansen voor Eemshaven: investering Gemini windpark rond

Grootste financiering Europees windpark ooit

  • Met een bedrag van €2,8 miljard euro is dit de grootste projectfinanciering van een offshore windpark tot op heden;
  • Sterk consortium bestaande uit Northland Power Inc., Siemens Financial Services, Van Oord Dredging and Marine Contractors BV en N.V. HVC;
  • Twee overeenkomsten, één voor de levering van de turbines en één voor de projectbouw;
  • Aanzienlijke bijdrage uit de Nederlandse stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE);
  • Het project speelt een belangrijke rol in het behalen van de Europese richtlijn voor duurzame energie waarmee lidstaten worden opgeroepen om in 2020 20% van hun energieverbruik uit duurzame bronnen te halen.
  • Gemini wordt het grootste offshore windpark in de Noordzee, een van de grootste en meest betrouwbare windbronnen ter wereld.

Project Gemini kondigt met groot genoegen aan dat het volledige bedrag van €2,8 miljard aan vermogen en leningen die nodig zijn voor het project zijn geplaatst. Meer dan 22 partijen, waaronder 12 commerciële kredietverstrekkers, vier publieke financieringsinstellingen, één pensioenfonds en Northland Power Inc. als achtergestelde geldverstrekkers en de vier leden van het vermogensconsortium, waren betrokken bij de ondertekening van de financieringsovereenkomsten. 70% van dit budget wordt verstrekt op basis van projectfinanciering, waardoor Gemini het grootste project-gefinancierde offshore windpark ter wereld wordt.

“De mededeling van vandaag is een gigantische mijlpaal voor Gemini,” vertelt John Brace, CEO van Northland Power Inc. “Het gaat om de grootste projectfinanciering binnen de offshore windenergiesector die ooit heeft plaatsgevonden. De resultaten van vandaag tonen de kwaliteit van het project aan en het vertrouwen van de financiële wereld.  Dit vertrouwen is te danken aan de solide structuur van het project, die in eerste instantie is gebaseerd op de steun van het Nederlandse SDE-programma, en ten tweede aan de leveringsovereenkomsten voor de turbines en de onderhoudsovereenkomsten die zijn afgesloten met Siemens en aan de constructie-overeenkomst voor het project met Van Oord. Dit alles maakt dit project een stabiele en betrouwbare investeringsmogelijkheid. We zijn erg tevreden met de buitengewone inspanningen van de projectfinanciers – de financiering was in recordtijd rond, zeker voor een project van deze omvang.”

Het Gemini-windpark komt ongeveer 85 km buiten de kust van Groningen in de Noordzee te liggen en heeft een energieproductie van ongeveer 600 MW. Het park zal niet zichtbaar zijn vanuit de kust en zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de toekomstige duurzame-energieproductie in Nederland. Het offshore windpark wordt een van de grootste ter wereld; het zal jaarlijks ongeveer 2,6 TWh aan energie opwekken, wat overeenkomt met de jaarlijkse energiebehoefte van anderhalf miljoen mensen. Hierdoor wordt ieder jaar 1,25 miljoen ton minder CO2 uitgestoten. Gemini is de Nederlandse regering in belangrijke mate behulpzaam bij het behalen van de Europese richtlijn voor duurzame energie waarmee lidstaten worden opgeroepen om in 2020 20% van hun energieverbruik uit duurzame bronnen te halen.

Gemini is eigendom van een consortium dat bestaat uit de onafhankelijke Canadese energieproducent Northland Power Inc. (Northland – 60%), Siemens Financial Services  (SFS – 20%), Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Van Oord – 10%) en N.V. HVC (HVC – 10%). HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor 48 Nederlandse gemeenten en zes waterschappen. Het doel van HVC is de deelnemende autoriteiten te helpen bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van energie, klimaat, afval en grondstoffen. SFS is een divisie van Siemens, een van de meest toonaangevende fabrikanten van milieuvriendelijke technologie ter wereld. Van Oord is een Nederlands bedrijf en een van de grootste maritieme aannemers ter wereld. Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van de aanleg van offshore windparken en speelt een leidende rol als EPC-aannemer bij offshore windprojecten.

Northland Power Inc., SFS, Van Oord en HVC hebben een vermogen van meer dan € 400 miljoen bijeengebracht. Daarnaast hebben Northland Power Inc. en het Deense pensioenfonds PKA achtergestelde leningen verstrekt van in totaal €200 miljoen.

Non-recourse financiering
Ongeveer 70% van de benodigde financiering is verstrekt als een ‘non-recourse’ constructie met eersterangsdekking en als termijnlening door twaalf internationale commerciële kredietverstrekkers, drie exportkredietmaatschappijen en de Europese Investeringsbank (EIB). Dit soort financiering vereist een betrouwbare structuur van projectovereenkomsten en een uitgebreide due-diligence-procedure. De kracht van dit project blijkt ook uit het feit dat de eersterangsfinanciering overtekend was en een aantal instanties wist aan te trekken die nog niet eerder in de offshore windsector hadden geïnvesteerd. Het rentetarief voor het project is afgedekt voor de volledige afschrijvingsperiode van de lening met een effectief rentetarief van ongeveer 5%.

De internationale kredietverstrekkers voor het project zijn afkomstig uit Noord-Amerika, Azië en Europa. Het gaat om ABN AMRO als rekeningbank en bank van uitgifte; BNP Paribas Fortis als documentatiebank; Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ als technische en modelleringsbank; Deutsche Bank als syndicaatbank; Export Development Canada; Nataxis als marktbank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation als Facility Agent, zekerheidsagent, en Euler Hermes Agent Bank; Bank of Montreal; CIBC World Markets; Bank Nederlandse Gemeenten; Banco Santander en CaixaBank. De drie exportkredietmaatschappijen zijn Eksport Kredit Fonden uit Denemarken, Euler Hermes uit Duitsland en Office National du Ducroire/Nationale Delcrederedienst uit België.  Een gedeelte van de kredietverstrekking was afkomstig van de Europese Investeringsbank.

Het Gemini-team
Sinds het bedrijf in augustus 2013 aankondigde dat het ging deelnemen aan het project, heeft Northland Power Inc. de leidende rol genomen in het afronden van de openstaande ontwikkelingsactiviteiten. Het bedrijf wil deze rol binnen het consortium blijven spelen tijdens de bouw- en operationele fase. Typhoon Offshore is de oorspronkelijke ontwikkelaar van het Gemini-project en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van het project. “Zonder de visie en het leiderschap van het Typhoon Offshore-team zouden we hier vandaag niet zijn,” voegt John Brace toe. “Namens het Gemini-consortium wil ik Typhoon Offshore hartelijk danken voor hun voortdurende inzet, hun motivatie en hun steun.” Nu de financiering van het project vrijwel rond is, is de rol van Typhoon Offshore uitgespeeld.

De bouw van het project is inmiddels begonnen en er wordt verwacht dat het windpark in 2017 commercieel operationeel is.  De projectuitvoering wordt geleid door Matthias Haag, CEO van Gemini, en zijn team. Nu de financiering rond is, zijn ook alle omvangrijke constructie- en leveringsovereenkomsten voor het Gemini-project van kracht geworden. Het project wordt gebouwd op basis van twee overeenkomsten; Van Oord is verantwoordelijk voor de bouw en Siemens levert de turbines. Deze aanpak voorkomt mogelijke risico’s doordat het aantal schakels die betrokken zijn bij de bouw van het project wordt teruggebracht tot slechts één.  Daarnaast zal Siemens de turbines gedurende de eerste 15 jaar van het project onderhouden.

“Nu we de financiering achter de rug hebben, kijken we al uit naar de bouwfase,” voegt Matthias Haag, CEO van Gemini, toe. “We hebben een team samengesteld dat bestaat uit experts op het gebied van offshore windenergie, en we werken nauw samen met Northland Power en de consortiumpartners Van Oord, Siemens en HVC om ervoor te zorgen dat offshore windenergie een belangrijke rol gaat spelen in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.”

Het Gemini-project is mede mogelijk gemaakt door het advies van Green Giraffe Energy Bankers (financieel adviseur), Clifford Chance LLP, Amsterdam (juridisch adviseur), AON Risk Solutions (risicomanagement en verzekeringen), Loyens & Loeff (belastingen) en Chatham Financial (dekking). De kredietverstrekkers werden geadviseerd door Mott MacDonals (technisch), Allen & Overy (juridisch), Poyry Management Consulting (markt), Benatar & Co Ltd (verzekeringen) en Corality Financial Group (model-audit). Daarnaast werd de EIB geadviseerd door Freshfield Bruckhaus Deringer LLP (juridisch), EKF en Delcredere|Ducroire werden geadviseerd door Kromann Reumert (juridisch) en Euler Hermes werd ondersteund door EY/AHB die optrad als onafhankelijke auditor voor de federale Duitse overheid.

Over Gemini
Gemini is een windpark met een opgesteld vermogen van 600 MW dat 85 km boven de kust van Groningen wordt gebouwd. Gemini komt te liggen op een unieke locatie met uitstekende windomstandigheden, een praktische waterdiepte en ideale bodemcondities. De bouw begint in 2014 en wordt naar verwachting voltooid in 2017.

Met een geschatte productie van 2,6 TWh per jaar wordt dit een van de grootste windparken ter wereld. De opgewekte duurzame energie is voldoende om te voorzien in de energiebehoefte van 785.000 huishoudens of 1.540.000 personen. Gemini vermindert de CO2-uitstoot in Nederland met 1.250.000 ton per jaar.

Gemini is eigendom van vier aandeelhouders: Northland Power Inc., Siemens Project Ventures GMBH (onderdeel van Siemens Financial Services), N.V. HVC en Van Oord Dredging and Marine Contractors.