NortH2 verwelkomt Eneco en OCI als samenwerkingspartners

NortH2 verwelkomt Eneco en OCI als samenwerkingspartners

Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2. Eneco wil zo een belangrijke bijdrage leveren aan de projectambitie om de groene waterstofmarkt snel en ketenbreed te ontwikkelen. Het vergroenen van de industrieclusters in Noordwest-Europa middels groene waterstof is hierin een belangrijk speerpunt.

Dat het internationale concern OCI tegelijkertijd concrete plannen ontwikkelt om samen met NortH2 de eerste geïntegreerde groene ammonia- en methanol-waardeketen te introduceren in haar Nederlandse fabrieken, toont de serieuze industriële vraag naar grootschalige groene waterstof. Beide samenwerkingsverbanden onderstrepen de noodzaak om snel verdere stappen te zetten richting integrale ontwikkeling van de hele groene waterstofketen. 

“We zijn erg blij met het toetreden van Eneco én met de groene waterstofstrategie van een grote speler als OCI. Deze samenwerkingen onderstrepen de conclusies uit onze haalbaarheidsstudie dat er een grote vraag is bij de industrie naar een stabiel aanbod aan groene waterstof en dat de ketenaanpak nodig is om tot zo’n grootschalig aanbod te komen. Samen met Eneco willen we blijven investeren om onze bijdrage te leveren aan een duurzame economie en het behalen van de klimaatdoelen.”, aldus Erik Mobach, project lead van NortH2.  

Lees ook de bijbehorende persberichten van Eneco en OCI.