Onderhoudswerkzaamheden bruggen zeesluizen: planning vanaf september

Onderhoudswerkzaamheden bruggen zeesluizen: planning vanaf september

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen werken samen aan het groot onderhoud aan twee van de vier bruggen bij het sluizencomplex in Farmsum. Tijdens de werkzaamheden zullen twee bruggen – vanaf begin september  – ongeveer 8 weken lang geheel afgesloten zijn voor het werkverkeer.

Omleidingsplan
Er is een verkeersplan gemaakt, dat er voor zorgt dat het bedrijventerrein Oosterhorn en de haven Delfzijl goed te bereiken zijn. Dit plan bestaat globaal uit onderstaande maatregelen.

  • Vanaf de A7 wordt aangegeven dat het verkeer naar Delfzijl bij voorkeur via de N33 rijdt.
  • Op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan.
  • In Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden.

Door middel van verkeersborden zullen de verschillende adviesroutes worden aangegeven. In onderstaand kaartje staat het verkeersplan voor de situatie tijdens het onderhoud aan de bruggen weergegeven. De groene lijnen zijn de adviesroutes. De rode ster in het rood geeft de locatie van de stremming aan.

Overzichtskaartje van het omleidingsplan