Ondertekening convenant spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Ondertekening convenant spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Ondertekening convenant spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. Samen met een groot aantal partners in de regio maakt de provincie zich hier sterk voor. Een aantal partners levert ook een financiële bijdrage. Om de gezamenlijke ambitie te bekrachtigen tekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst over de spoorlijn Roodeschool – Eemshaven. Dit gebeurt op woensdag 18 december vanaf 09.45 uur op het Hoofdstation van Groningen. Van daaruit vertrekt een speciale trein naar de Eemshaven.

In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moet het bestaande spoor worden verlengd en komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en er komt een nieuw station Eemshaven.

Tekenende partijen
De volgende partijen tekenen de samenwerkingsovereenkomst: de provincie Groningen, AG Ems, Groningen Seaports NV, Gemeente Eemsmond, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeheilbad Borkum GmbH, Landkreis Leer, Arriva Personenvervoer Nederland B.V. en Waterschap Noorderzijlvest.

Doorrijden
Het is de bedoeling dat de trein van Roodeschool drie tot vier keer per dag gaat doorrijden naar de Eemshaven, drie keer in het laagseizoen en vier keer in het hoogseizoen. Dit gebeurt binnen de bestaande dienstregeling. Met de extra trein wordt de Eemshaven per spoor ontsloten voor het personenvervoer. Voor de verbinding moet 3 km nieuw spoor worden aangelegd. Daarnaast wordt ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor aangepast. Ook moet er een aantal nieuwe overwegen komen en moet de beveiliging van het spoor aangepast worden. Verder moet het station van Roodeschool worden verplaatst. Het nieuwe station komt te liggen aan de Hooilandseweg. Het is de bedoeling dat de trein vanaf 2017 doorrijdt naar de Eemshaven.

Doel
Met het doortrekken van het spoor komt de Eemshaven verder op de kaart te staan. Ook het Waddeneiland Borkum wordt met de personentrein ontsloten, zowel voor toeristen als eilandbewoners. Dit moet het toerisme naar Borkum en van Borkum richting Groningen bevorderen.

Financiering
Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven wordt gerealiseerd door: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Regio Groningen Assen, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord.