Ontwikkelingen TenneT in de Groninger zeehavens 

Ontwikkelingen TenneT in de Groninger zeehavens 

Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt zichtbaar

Met de plaatsing van de eerste masten wordt de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Groningen zichtbaarder. TenneT wil de 40 kilometer lange ‘ stroomsnelweg’ in 2023 in gebruik nemen. De verbinding vergroot de elektriciteitstransportcapaciteit van en naar Eemshaven aanzienlijk.

De eerste masten zijn geplaatst bij het hoogspanningsstation Vierverlaten, nog dit jaar plaatst TenneT ook masten in de buurt van Eemshaven-Oudeschip. De nieuwe verbinding wordt gebouwd met de zogenaamde Wintrack-mast, die per mastlocatie bestaat uit twee pylonen waar aan binnen- en buitenzijde geleiders kunnen worden gehangen. Gemiddeld zijn de pylonen 55 meter hoog en liggen de mastlocaties 350 meter uit elkaar. Na de ingebruikname van de nieuwe verbinding zal TenneT de huidige 220 kV-verbinding tussen Robbenoord en Vierverlaten afbreken.

Cobra kabel tijdelijk uit gebruik

Begin oktober is de Cobra-verbinding tussen Denemarken en Nederland (Eemshaven) uit gebruik als gevolg van een defect aan de kabel. Daardoor ligt de elektriciteitshandel tussen beide landen stil. Oorzaak van het defect is nog niet bekend, net als de tijd die herstel van de kabel duurt.

Aansluiting windpark ‘ Ten Noorden van de Waddeneilanden’

Het windpark dat gepland is in de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden krijgt een 220 kV-kabelaansluiting op het hoogspanningsnetwerk. De regio – de provincies Groningen en Friesland, meerdere gemeenten – heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om aan te sluiten in Eemshaven (West). De minister van Economische zaken bepaalt begin november het voorkeurstracé voor de verdere procedure en uitwerking in een rijksinpassingsplan. Geplande ingebruikname 2027.

Uitbreidingen hoogspanningsinfrastructuur

TenneT en Enexis zijn druk bezig met het versterken van de elektriciteitsinfrastructuur in Noord Nederland. Begin september is een nieuw hoogspanningsstation voor duurzame energie in Eemshaven opgeleverd – inclusief 110 kV-verbinding op het landelijke hoogspanningsnet- , einde dit jaar is een uitbreiding van hoog- en middenspanningsstation Delfzijl Weiwerd klaar. Het havengebied Delfzijl is een van de groeiregio’s voor de chemische industrie en er zijn meer bedrijven die veelal afhankelijk zijn van (duurzame) elektriciteit. Groningen Seaports, TenneT, Enexis Netbeheer en de provincie Groningen werken intensief samen om ook verder op de toekomstige groei van de regio te anticiperen.

Ook dit najaar neemt TenneT een tijdelijk 380 kV-220 kV-hoogspanningsstation in de Oostpolder in bedrijf. Tijdelijk, omdat dit station gebouwd is in afwachting van de ingebruikname van de nieuwe Eemshaven-Vierverlaten verbinding.