Opening metershoge uitkijktoren in Eemshaven

Opening metershoge uitkijktoren in Eemshaven

Een maquette van de uitkijktoren de GROENE POORT in de Eemshaven

Een maquette van de uitkijktoren de GROENE POORT in de Eemshaven

Opening metershoge uitkijktoren in Eemshaven

Op dinsdag 7 maart om 16.00 uur vindt de officiële opening plaats van de uitkijktoren de Groene Poort in de Eemshaven aan de Kwekersweg 3 (naast de Wrakketaria).

Stichting WattArt uit Usquert realiseert haar eerste kunstwerk: de eerste paal van de Eemshaven, getransformeerd tot GROENE POORT is klaar: Een bezinningsmonument voor 40 jaar Eemshaven, zowel kijkend naar het verleden als naar de toekomst.

De Groene Poort is oorspronkelijk bedacht en in gang gezet als een kunstwerk om de energietransitie, de overgang van eindige en vervuilende naar duurzame want hernieuwbare energie, onder de aandacht te brengen en te promoten. Op een bepaald moment is daar, in samenspraak met Groningen Seaports NV, het vieren van het veertigjarig bestaan van de Eemshaven aan toegevoegd. En uiteindelijk is de GROENE POORT uitgegroeid tot een toren, een uitkijkpunt én ijkpunt voor Eemshaven en achterland. Met steun van de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen.

Ruimtelijk ontwerper van de GROENE POORT Rieks Nap heeft het bloemreliëf op de zijkanten van de uitkijktoren eigenhandig aangebracht. Midden op het uitkijkplateau staat een verrekijker, zodat elke passant die de moeite neemt om af of uit te stappen en de toren te beklimmen, een blik kan werpen op zowel de havenbekkens, de schepen en kranen, de industriegebouwen, de opslag van de buitenproportionele windmolenonderdelen, de olietanks en energiebedrijven etc. Maar ook op het groene achterland, waar de boeren al eeuwenlang hun bedrijf uitoefenen op de vruchtbare Groningse zeeklei. En helemaal aan de horizon bevindt zich een uniek stuk Werelderfgoed: de Waddenzee.

Subsidiebijdragen voor dit project zijn verleend door Groningen Seaports NV, provincie Groningen, gemeente Eemsmond, het Leefbaarheidsfonds van de NAM en de bebording zal bekostigd worden vanuit het Waddenfondsproject Kiek over Diek. Vertegenwoordigers van de subsidiegevers  zijn bij de opening aanwezig. Een mystery guest verricht de openingshandeling. Verder zal de opening worden bijgewoond door in ieder geval twee voormalige Eemshavenwerkers, mensen die het eerste begin van de haven en de industriële bedrijvigheid hebben meegemaakt en er aan hebben meegewerkt.

De locatie ligt naast horecavoorziening de Wrakketaria en een Toeristisch Opstap Punt van de fietsroute Kiek over Diek. Fietsers van deze route kunnen dan mooi even van het uitzicht genieten voor zij hun route vervolgen.

Een maquette van de uitkijktoren de GROENE POORT in de Eemshaven

Een maquette van de uitkijktoren de GROENE POORT in de Eemshaven