Provincie Groningen en RWE/Essent brengen saluut aan windenergie

Provincie Groningen en RWE/Essent brengen saluut aan windenergie

RWE/Essent en de provincie Groningen nodigen u van harte uit bij het ‘saluut aan windenergie’ op maandag 5 november om 13.00 uur in de Eemshaven. CEO Erwin van Laethem van Essent N.V. en gedeputeerde William Moorlag van de provincie Groningen brengen samen met twee basisschoolklassen uit Winsum in het zicht van twee nieuwe windturbines, met vermogens van ruim 6 megawatt, het ‘saluut. De twee windturbines zijn gerealiseerd in het hart van het Eemshavengebied. Offshore turbines, die op land zijn geplaatst om ervaring op te doen met bouw, beheer en exploitatie van de turbines, om ze uiteindelijk te bouwen in het door RWE geplande windpark-op-zee Nordsee Ost. Na de ‘saluut’ handeling die plaatsvindt aan de kade nabij de locatie Nijlicht, Schildweg 16 in de Eemshaven gaan de Provincie en RWE/Essent tijdens een aansluitende bijeenkomst in op hun visie op windenergie in en voor de Provincie Groningen, zowel op land als op zee. U bent van harte welkom bij dit ‘saluut’ en de bijeenkomst.

Datum : maandag 5 november 2012
Tijd : 13.00 uur
Locatie : Nijlicht, Schildweg 16, 9979 XR, Eemshaven

We stellen het op prijs als u aangeeft of u aanwezig bent bij deze gelegenheid. U kunt dat doen via het onderstaande telefoonnummer.

Voor nadere informatie over deze persuitnodiging kunt u contact opnemen met Provincie Groningen,
Nicolette Steenbergen, 06 – 15068121