Renovatie ruim drie kilometer lange schermdijk is gereed!

Renovatie ruim drie kilometer lange schermdijk is gereed!

De schermdijk in Delfzijl heeft over een lengte van 3,5 km een totaal nieuwe steenbekleding over de bestaande oude asfaltbekleding gekregen zowel aan de Eemskant als aan de zijde van het
Zeehavenkanaal ter bescherming van getijden en golven. Het werk is nagenoeg klaar. In de maand november 2017 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In opdracht van Groningen Seaports is in april 2017 een grootschalige renovatie van de schermdijk in Delfzijl gestart. Deze dijk schermt het Zeehavenkanaal en de havenmonding af van de Waddenzee. Aannemer Reef Invra heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Heuvelman Ibis uit Delfzijl en Hydraphalt uit Avenhorn zijn eveneens betrokken bij de werkzaamheden. Met de werkzaamheden is een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Het laatste gedeelte van de ruim drie kilometer lange schermdijk in Delfzijl