Ruim 3 kilometer lange schermdijk gaat in de renovatie!

Ruim 3 kilometer lange schermdijk gaat in de renovatie!

Het Zeehavenkanaal in Delfzijl met rechts de te renoveren schermdijk

Het Zeehavenkanaal in Delfzijl met rechts de te renoveren schermdijk

Ruim 3 kilometer lange schermdijk gaat in de renovatie!

In opdracht van Groningen Seaports wordt in april 2017 een grootschalige renovatie van de schermdijk in Delfzijl gestart. Deze dijk schermt het Zeehavenkanaal en de havenmonding af van de Waddenzee. Aannemer Reef Infra gaat de werkzaamheden uitvoeren.

De verwachting is dat deze tot de herfst van 2018 gaan duren. Heuvelman Ibis uit Delfzijl en Hydraphalt uit Avenhorn zijn eveneens betrokken bij de werkzaamheden. Met de werkzaamheden is een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Werkzaamheden
De schermdijk krijgt over een lengte van 3,5 km een totaal nieuwe steenbekleding over de bestaande oude asfaltbekleding zowel aan de Eemskant als aan de zijde van het Zeehavenkanaal ter bescherming van getijden en golven. Naar verwachting zal de aanvoer van bouwmateriaal grotendeels over het water en deels over de weg plaats vinden. De werkzaamheden vinden overdag plaats, rekening houdend met het getij. Voor de werkzaamheden op de schermdijk worden o.a. kranen en vrachtauto’s gebruikt die aan specifieke milieuklassen moeten voldoen.

Natuurbescherming
De werkzaamheden vallen onder een Natuurbescherming Vergunning en zullen vanwege de natuurwaarden (broedvogels) op basis van nestbescherming en broedsucces worden gefaseerd. Een ecoloog zal hierop toezien.

Het Zeehavenkanaal in Delfzijl met rechts de te renoveren schermdijk

Het Zeehavenkanaal in Delfzijl met rechts de te renoveren schermdijk