Samen werken aan een duurzame N33

Samen werken aan een duurzame N33

10 partijen ondertekenen intentieverklaring duurzaamheid N33 Midden

Tien betrokken partners ondertekenden maandag 19 november een intentieverklaring voor het verduurzamen van de N33: provincie Groningen, Rijkswaterstaat, gemeente Midden-Groningen, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting BuildinG, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK) en de New Energy Coalition. Zij deden dat op een ludieke manier door hun handafdruk in slib onder de intentieverklaring te zetten.

Met deze ondertekening onderschrijven de 10 partners de eerder uitgesproken ambitie van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat om de N33 Midden als volledig energieneutrale rijksweg aan te willen leggen. Daarmee is het realiseren van deze ambitie weer een stap dichterbij. De partijen gaan kijken naar wat lokale energiecorporaties en grondstoffen bij kunnen dragen. Er wordt gezocht hoe lokale, natuurlijke materialen op een slimme manier als grondstof kunnen dienen bij de aanleg. Bijvoorbeeld door vangrails van biobased grondstoffen te maken of door bouwblokken uit geperst slib uit de Eems-Dollard te gebruiken. Tijdens de ondertekening stond er een kunstwerk van grote bouwblokken tentoongesteld, gemaakt van slib uit de Eems-Dollard.

Volgende stap

Op korte termijn stellen de partners die de intentieovereenkomst ondertekenden een programma op om duurzaamheid van de N33 Midden verder uit te werken. Bij verduurzamen gaat het bij de N33 Midden over de onderwerpen: circulariteit, energie, biodiversiteit en sociale relevantie.

Volledig energieneutraal

De provincie Groningen en het ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Daarnaast biedt de geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal meer mogelijkheden voor een ecologische verbindingszone.

Kijk voor meer informatie ook op www.n33midden.nl

De 10 betrokken partners zetten hun handafdruk in slib onder de intentieverklaring