TenneT bouwt aan sterkere hoogspanningsinfrastructuur

TenneT bouwt aan sterkere hoogspanningsinfrastructuur

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT investeert fors in Noord-Nederland, in het bijzonder in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl. TenneT bouwt aan een sterkere hoogspanningsinfrastructuur in de Groninger zeehavens. Een kort overzicht van de projecten van TenneT in beide havengebieden:

Eemshaven – Vierverlaten

In 2020 kan TenneT starten met de bouw van de 380 kV-hoogspanningverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten bij Groningen. De nieuwe verbinding vervangt de huidige 220 kV-lijn. Op 9 oktober verwierp de Raad van State de bezwaren tegen de aanleg. Wel moet TenneT het landschapsplan bij het inpassingsplan aanpassen, want zij beoordeelt dit als niet concreet genoeg. TenneT, provincie Groningen en betrokken gemeenten hebben een half jaar om de landschappelijke maatregelen te verduidelijken. Planning is dat de nieuwe ‘stroomsnelweg’ in 2023 gereed is om in bedrijf te gaan. Daarna volgt het afbreken van de huidige (220 kV) verbinding.

COBRAcable

Na jaren van voorbereiden en de daadwerkelijke aanleg nemen TenneT en haar Deense zusterbedrijf Energinet deze maand de COBRAcable officieel in gebruik. Daarmee zijn het Nederlandse en Deense net met elkaar verbonden via Eemshaven en Endrup. De capaciteit van de verbinding is 700 MW. Op initiatief van Groningen Seaports is hier een glasvezelkabel mee gelegd.

Eemshaven-Midden

Samen met Enexis is TenneT het net in de Eemshaven aan het versterken voor het transport van duurzame (wind en zon) elektriciteit. De bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Eemshaven-Midden vordert gestaag, de 7 kilometer lange 110 kV-kabelverbinding van dit station naar Robbenplaat, het oudste hoogspanningsstation in de Eemshaven, is deze zomer gerealiseerd. Het station zal in het eerste kwartaal van 2020 in bedrijf gaan.

Weiwerd

Ook in Delfzijl investeert TenneT in de hoogspanningsinfrastructuur. De capaciteit van het hoogspanningsstation Weiwerd wordt met 300 MW uitgebreid. Het versterken bestaat verder uit aanpassingen op het hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd en het vergroten van de transportcapaciteit van de verbinding tussen Delfzijl en Groningen (Hunze). In Delfzijl staan de warmtekrachtcentrale Delesto en de bio-energiecentrale van Eneco. Beide centrales zijn aangesloten op het hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd. De uitbreiding is nodig om ook in de toekomst elektriciteit in voldoende mate en veilig te kunnen blijven aan- en afvoeren. Het werk is naar verwachting eind 2020 gereed.

Het converterstation van COBRAcable in de Eemshaven is klaar voor gebruik