Vergroening van chemie door samenwerking Teijin Aramid met circulair bedrijf BioBTX

Vergroening van chemie door samenwerking Teijin Aramid met circulair bedrijf BioBTX

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Teijin Aramid, toonaangevend producent van premium aramides (met een vestiging in onder meer Delfzijl), maakt vandaag bekend dat ze Twaron® kan produceren uit biobased grondstoffen, met behoud van de unieke eigenschappen van het product. Hiermee kan Teijin Aramid de de milieu-impact van het productieproces verbeteren. De resultaten zijn bekendgemaakt tijdens het evenement Chemport Connect – Biobased & Circular Polymers.

Onder de merknaam Twaron® produceert Teijin Aramid supersterke para-aramidevezels vanuit haar Nederlandse vestigingen in onder meer Delfzijl en Emmen. De vezels worden gebruikt in diverse toepassingen over de hele wereld – van autobanden tot luchtvrachtcontainers en beschermende kleding – om ze sterker, lichter en duurzamer te maken. De traditionele bouwstenen voor Twaron® zijn eindige fossiele grondstoffen, maar als onderdeel van haar duurzaamheidsambities voor de lange termijn streeft Teijin Aramid naar een transitie van groenere en duurzamere materialen. Dit verkleint de CO2-voetafdruk van de productieprocessen van het bedrijf, terwijl het ook klanten en eindgebruikers in de waardeketen helpt om duurzamer te worden.

De pilot brengt Teijin Aramid dichter bij haar doel om koolstofarme oplossingen te gebruiken en het gebruik van hernieuwbare koolstof in haar grondstoffen te vergroten. Het uiteindelijke streven van het bedrijf is een volledig circulaire aramideketen; dit vereist innovatieve benaderingen, zoals de ontwikkeling van gerecyclede grondstoffen uit plastic afval, en meer samenwerking tussen verschillende partners in de waardeketen.

Unieke samenwerking pilot

BioBTX, gevestigd in de provincie Groningen, heeft de technologie ontwikkeld waarmee duurzame grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, worden omgezet in chemische grondstoffen. Het bedrijf gebruikt biobased grondstoffen om benzeen, tolueen en xyleen (BTX) te maken – drie aromatische verbindingen die de initiële bouwstenen vormen van meerdere producten, waaronder Twaron®.

In 2018 sloot Teijin Aramid zich aan bij BioBTX en Syncom, een onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in organische chemie, in een pilotprogramma om de productie van Twaron®-garen uit biobased BTX-materialen te onderzoeken. Het doel was tweeledig: bepalen van de potentiële vermindering van de CO2-uitstoot, en beoordelen of de unieke materiaaleigenschappen van Twaron®-garen veranderen als gevolg van de transitie. De pilot werd op laboratoriumschaal uitgevoerd met hulp van Chemport Europe en financiële steun van de provincies Drenthe en Groningen. De drie bedrijven werkten meer dan twee jaar lang nauw samen en vonden creatieve oplossingen voor de technische uitdagingen die zich tijdens het project voordeden.

Een stap voorwaarts voor duurzaamheid

Peter ter Horst, CEO van Teijin Aramid: “We zijn erg blij met de uitkomst van de pilot, die voor elk van de betrokken partijen nuttige inzichten heeft opgeleverd. Ons werk met BioBTX en Syncom is een belangrijke stap voorwaarts op onze duurzaamheidsreis en onderstreept het belang van samenwerking bij het nastreven van onze doelen. Ons Twaron®-garen is van nature groen vanwege zijn duurzame waarde; deze belangrijke samenwerking met onze partners is de volgende stap op weg naar een betere wereld voor toekomstige generaties. Ik ben er trots op dat we samen de goede kant op gaan en wil ook de provincies Drenthe en Groningen en Chemport Europe bedanken voor hun steun.”

Samenwerking

Cor Kamminga, BioBTX: “Het gebruik van duurzame grondstoffen levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie, omdat het het gebruik van fossiele grondstoffen vermindert en er minder CO2 wordt gegenereerd. Met onze technologie produceren we stoffen die identiek zijn aan producten op basis van olie, maar om commercieel succesvol te zijn, moeten we het gebruik ervan in bestaande hoogwaardige producten, zoals aramidevezels, met succes aantonen. Dit concept wordt onderschreven door de samenwerking met een gerenommeerde partner als Teijin Aramid. Zij hebben de ervaring die nodig is om onze producten nauwgezet te testen en in hoogwaardige toepassingen te gebruiken. Dit project heeft niet alleen geleid tot dit positieve resultaat, maar we hebben ook waardevolle kennis opgedaan die ons zal helpen om onze voortdurende innovatie te stimuleren.”

Bron: Teijin Aramid