Vergroening van de chemie, chemieparken samen in Chemport Europe

Vergroening van de chemie, chemieparken samen in Chemport Europe

Vergroening van de chemie, chemieparken samen in Chemport Europe

Chemport Europe. De chemie tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen.

De groene economie versnellen en de chemische sector in deze regio wereldwijd op de kaart zetten. Dat is de gezamenlijke ambitie van Chemport Europe. Dinsdag 7 februari 2017 is het nieuwe ‘ecosysteem’ gelanceerd: de Noord Nederlandse focus op biobased chemie. Binnen Chemport Europe krijgt de bestaande bedrijvigheid in de regio een krachtige impuls, worden nieuwe (inter)nationale ondernemingen aangetrokken en krijgen veelbelovende start-ups een vliegende start.

Alles wordt groen: grondstoffen en energie

Voor de ontwikkeling van innovatieve duurzame chemicaliën en producten zijn gewassen zoals aardappelen, suikerbieten en tarwe nodig. De Nederlandse agrarische sector heeft daarvoor de hoogste opbrengst per vierkante meter en is uiterst efficiënt en in hoge mate georganiseerd. Een prachtige basis om de vergroening van de chemie op te funderen. Op het gebied van warmte en kracht scoort het ecosysteem uitstekend; er wordt nu al 8 gigawatt groene stroom en 500 megawatt aan windenergie opgewekt. En dat is nog maar het begin: de regio blijft stevig investeren in hernieuwbare energie.

Aansluiting: ketens en verbindingen
Ondernemingen in de chemie kunnen in Chemport Europe aansluiten bij bestaande ketens. Daardoor kan de chemie in dit ecosysteem in hoog tempo verduurzamen en vergroenen. Er ontstaat een circulaire economie doordat verschillende ondernemingen in dezelfde sector actief zijn en grondstoffen met elkaar uitwisselen: intermediate chemicals rondom Delfzijl, polymeren en vezels rondom Emmen. Ondernemingen die zich vestigen kunnen aansluiten op netwerken voor stikstof en waterstof, terwijl ook afvalwaterzuivering centraal geregeld is.De aanwezige infrastructuur met havens, luchthavens, spoorlijnen en snelwegen belooft verbindingen met markten overal ter wereld, voor inkoop én verkoop.

“ We doen wat we kunnen voor bestaande en nieuwe bedrijven die met ons willen samenwerken aan de transitie naar duurzame chemie. We hebben talent, we hebben gezond verstand, we weten van wanten. Geen getreuzel, maar mouwen opstropen en aanpakken.“
Patrick Brouns, gedeputeerde Provincie Groningen

“De kracht van samenwerking is voor mij duidelijk. Juist het totaalplaatje in het Noorden geeft ons die internationale uitstraling met een uniek karakter. Twee prachtige groene chemieclusters en een groot agrarisch achterland. En met Cosun, AVEBE en Campina, drie grote internationale agro-industriële bedrijven, is het plaatje compleet.“
Henk Brink, gedeputeerde Provincie Drenthe

Werken aan de toekomst: kennis en talent
Binnen Chemport Europe werkten de Rijksuniversiteit Groningen en diverse hogescholen intensief samen. Er zijn proeftuinen waar de vonk van de wetenschap het vuur van de innovatie laat oplaaien. Zo ontstaan nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen. Daarnaast zijn er meerdere mbo-opleidingen, waar jonge mensen met talent voorbereid worden op functies in de logistiek, agri-business, energiesector en chemische industrie. Talent dat veel kan betekenen voor de toekomst van de groene chemie.

Gedeelde ambitie: snelle besluitvorming
Ondernemers met ambities om de kansen te verzilveren die de groene chemie biedt, zijn welkom in Chemport Europe. De gedeelde ambitie van ondernemers, overheden en onderwijs zorgt voor vlotte besluitvorming en vergunningen. Ook de milieubeweging staat achter de vergroening van de chemie. De tijd tussen plan en werkelijkheid is daardoor kort in Chemport Europe.