Voortgang plannen heliport Eemshaven

Voortgang plannen heliport Eemshaven

Voortgang plannen heliport Eemshaven

Informatiebijeenkomst op 17 december in Dorpshuis ’t Bommelhoes in Uithuizermeeden

Woensdag 17 december kunnen geïnteresseerden tussen 19.30 tot 21.30 uur binnenlopen in Dorpshuis ’t Bommelhoes (Oudedijksterweg 22) in Uithuizermeeden om informatie te verkrijgen over de voortgang van de plannen rondom een helikopter start- en landingsplaats (heliport) nabij de Eemshaven. Het gaat hier om een inloopmarkt; men kan ‘vrij’ binnenlopen.

Tijdens een Informatieavond in juni van dit jaar is de omgeving geïnformeerd over het zoekgebied voor deze heliport in een straal van ca. 10 km rondom de Eemshaven. In de afgelopen maanden is dit zoekgebied verfijnd tot een gebied van circa 400 ha dat zich grotendeels uitstrekt in de polder boven Uithuizermeeden.

Nadere onderzoeken
In de komende tijd zal Groningen Seaports – in overleg met betrokken overheden – binnen dit gebied verdere (detail) onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) -procedure verrichten. Zo wordt er rekening gehouden met o.a. leefomgeving van omwonenden, veiligheid, geluid, fauna en flora, landschap, archeologie en cultuurhistorie. Een belangrijk aandachtspunt is tevens dat de toekomstige locatie op een dusdanige afstand van de kust ligt, dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen en voldoende afstand hebben van obstakels als hoogspanningskabels en windturbines. Rekening houdend met al deze uitgangspunten wordt ten slotte het meest geschikte perceel geselecteerd. De MER zal naar verwachting in het voorjaar van 2015 gereed zijn.

Waarom deze heliport?
Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven zal zoeken. Bedrijven in deze sector leveren voor lange tijd werkgelegenheid op, omdat naast de bouw van windturbines dan ook het service/onderhoud vanuit deze uitvalsbasis plaats kan vinden. Voor het vervoer van het personeel en gereedschappen is het, gezien de grote afstanden tot de offshore windparken, naast schepen ook noodzakelijk om helikopters te gebruiken. Groningen Seaports doet haar uiterste best om het havengebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bedrijven om zich in de Eemshaven te vestigen. Daarom wil Groningen Seaports nabij de Eemshaven deze heliport ontwikkelen. Eén van de speerpunten van de economische ontwikkeling in de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt de komende jaren ook voor duurzame werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta regio. De heliport levert daarnaast een duidelijke toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de Eemshaven als vestigingslocatie en uitvalsbasis voor de offshore windindustrie. Zo kan naast de bouw van de windmolenparken ook in één hand het toekomstig onderhoud aangeboden worden.

Hoe ziet een heliport er uit?
Een start- en landingsplaats beslaat een terrein met een oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Naast een landingsplaats voor helikopters bevat het terrein, afhankelijk van de ontwikkeling, in de toekomst mogelijk enkele kleine gebouwen, zoals een hangar en/of een kantoor/werk/ontvangstruimte ten behoeve van deze (helikopter)operaties.

Uitgangspunten
Er wordt alleen bij daglicht gevlogen en er vinden maximaal 15 vluchten per dag plaats. Dit betekent dat er 15 keer een helikopter mag landen en ook weer mag vertrekken. Daarom wordt In de MER wordt gesproken over 30 vliegbewegingen. Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters. Vliegtuigen kunnen hier niet landen. De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters die naar de windparken op zee vliegen. Dit zijn helikopters waar in de regel 8-10 personen in worden vervoerd en eventueel wat klein handgereedschap.

Communicatietraject
Met de keuze en de aanleg van de heliport is een uiterst nauwkeurig traject gemoeid, zowel voor de directe omgeving (bewoners) als voor de fauna en flora (Waddenestuarium). Tijdens de inloopavond zullen vertegenwoordigers van Groningen Seaports, de Provincie Groningen (vergunningverlener) en gemeente Eemsmond aanwezig zijn om de informatie toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Direct omwonenden en grondeigenaren zijn persoonlijk per brief uitgenodigd. Daarnaast zullen er nog gesprekken plaatsvinden met grondeigenaren en omwonenden zodra de mogelijke geschikte locatie(s) bekend zijn.

Kaart met het verfijnde zoekgebied van de heliport Eemshaven in depolder boven Uithuizermeeden

Kaart met het verfijnde zoekgebied van de heliport Eemshaven in depolder boven Uithuizermeeden