Weer forse impuls voor Weiwerd: renovatie van oude boerderijen

Weer forse impuls voor Weiwerd: renovatie van oude boerderijen

Weer forse impuls voor Weiwerd: renovatie van oude boerderijen

Groningen Seaports heeft het voornemen voor renovatie en herontwikkeling van de twee oude boerderijen op het voormalige wierdedorp Weiwerd. Eén boerderij wordt omgebouwd tot een verzamelgebouw met kantoorruimtes en flexibele werkplekken. De andere boerderij krijgt meer een laboratoriumfunctie, waar innovatieve bedrijven hun plannen verder kunnen ontwikkelen. In de komende periode wordt de haalbaarheid van deze plannen nader onderzocht. De boerderijen staan nu leeg. Groningen Seaports gaat er van uit dat Weiwerd op deze manier extra aantrekkelijk wordt voor het kleinere MKB om zich hier daadwerkelijk te vestigen.

Brainwierde Weiwerd
Kennisinstellingen, bedrijven met een link naar de industrie, kennisintensieve bedrijven die in een affiniteit hebben met de topsectoren energie, chemie of circulaire economie, laboratoria of starters die bezig zijn met duurzame oplossingen zijn voorbeelden van bedrijven die prima een plekje zouden kunnen vinden op deze bijzondere locatie midden tussen de industrie in Delfzijl. Om dit mooie stukje historie niet verloren te laten gaan, heeft Groningen Seaports nadrukkelijk gekozen voor herbestemming van het circa 7 hectare grote gebied. De twee te verbouwen boerderijen maken daar een belangrijk onderdeel van uit.

Artist impression van 'boerderij Blaauw' in Weiwerd (Flim Architecten)

Artist impression van ‘boerderij Blaauw’ in Weiwerd (Flim Architecten)