Werkzaamheden Hogelandsterweg 4 december 2014

Werkzaamheden Hogelandsterweg 4 december 2014

Werkzaamheden Hogelandsterweg 4 december 2014

Op de Hogelandsterweg kan er oponthoud voor het doorgaande verkeer ontstaan, omdat Brug 15 na een ingrijpende reparatie opnieuw moet worden afgesteld. Het afstellen van de brug gebeurt op donderdag 4 december 2014 van 09.00 uur tot 15.00 uur. Op deze dag gaat de brug een aantal keren open en kan de maximale wachttijd 30 minuten bedragen. Om het verkeer hierop te wijzen, komen er ruim voor deze datum voorwaarschuwingsborden bij de brug te staan.

Bij een calamiteit
De brugwachter van Brug 15 wordt door de brandweer voorzien van een pager (pieper), waardoor hij bij meldingen ook gealarmeerd wordt. De pager wordt door de brugwachter actief uitgeluisterd op deze dag en in geval van een melding waarschuwt hij de werknemers van de firma Rusthoven om de brug te sluiten. Het gaat met name om uitrukken richting het Chemiepark in Farmsum, zodat deze niet gehinderd worden door werkzaamheden van de aannemer.

Contactpersonen
Gemeente Delfzijl:
De heer Peter Bouman (projectbegeleider), M: 06-29 59 25 71;
De heer Henk Oostland (brugwachter Brug 15), Tel: (0596) 63 99 97.

Brandweerzorg (cluster Eemsdelta):
De heer Wim Bierman M: 06-25 03 03 97.