Windturbines Kwelderweg Eemshaven vervangen door nieuwe

Windturbines Kwelderweg Eemshaven vervangen door nieuwe

In de periode van oktober 2020 – maart 2021 worden negen windturbines langs de Middenweg en de Kwelderweg (tussen Vopak en Google) in de Eemshaven ontmanteld. Met de sloop van de turbines is inmiddels begonnen. Tegelijkertijd zullen iets verder zuidwaarts van de Eemshaven nieuwe turbines verrijzen die deze negen gaan vervangen. De nieuwe windturbines hebben elk een vermogen van 4,5 MW en zijn 223 meter hoog.

De sloop van de turbines op de Kwelderdijk gaat impact hebben op de regio. Niet alleen is het vanuit de omgeving duidelijk zichtbaar, maar ook worden er voor de werkzaamheden tijdelijke maatregelen getroffen. Zo wordt de weg in de periode oktober-november per turbinelocatie vier dagen afgesloten voor het ontmantelen van de gondel en (niet aansluitend) nogmaals twee dagen voor het slopen van de toren. Per turbine is de weg ook eenmalig een nacht lang afgesloten. De andere dagen gaat de weg buiten werktijden open. Tijdens de wegafsluitingen wordt het verkeer omgeleid.

Verder zal in de periode december 2020 – maart 2021 per turbinelocatie twee weken lang een snelheidsverlaging naar 30 km/u worden toegepast voor het slopen van de fundering. Tijdens deze werkzaamheden is de weg wel vrij beschikbaar. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden in maart 2021 afgerond en volgens planning is de bouw van de nieuwe windturbines in 2021 voltooid.

Een aantal windturbines langs de Kwelderweg in de Eemshaven die worden vervangen (foto Groningen Seaports)