2,4 miljoen euro subsidie voor Mitteldeutsche Schlacken Union

2,4 miljoen euro subsidie voor Mitteldeutsche Schlacken Union

De kenmerkende rode Energy from Waste fabriek van EEW met op de voorgrond het terrein waar het Duitse MDSU een installatie gaat bouwen

De kenmerkende rode Energy from Waste fabriek van EEW met op de voorgrond het terrein waar het Duitse MDSU een installatie gaat bouwen

2,4 miljoen euro subsidie voor Mitteldeutsche Schlacken Union

Eerste bedrijf in Nederland waar verbrandingsassen worden verwerkt tot grondstoffen

Het Duitse bedrijf Mitteldeutsche Schlacken Union (MDSU) krijgt een subsidie van 2,4 miljoen euro van de provincie Groningen. De subsidie is bedoeld voor de bouw van een installatie voor de verwerking van verbrandingsassen van afvalenergiecentrales, zogenaamde slakken. De fabriek komt in Delfzijl te staan, naast de ‘energy from waste-centrale’ van EEW. Met de fabriek kan MDSU metalen en schone bouwstoffen terugwinnen uit slakken. Het bedrijf levert in eerste instantie tien banen op. Op termijn moet het doorgroeien naar twintig tot vijfentwintig arbeidsplaatsen.

Het project sluit goed aan op het beleid van de provincie Groningen op het gebied van  de circulaire economie, waarbij afvalstoffen worden omgezet in grondstoffen. Ook geeft het project invulling aan de green deal rond bodemassen. Green deals zijn afspraken van het Rijk en het bedrijfsleven om duurzame energie te stimuleren en energie te besparen. In 2012 spraken de afvalenergiecentrales in Nederland met het ministerie van Economische Zaken af dat vanaf 2017 verbrandingsassen verwerkt worden tot nuttig toepasbare grondstoffen. In 2017 moet 50 procent van de bodemassen gebruikt worden als grondstof en in 2020 100 procent. MDSU is het eerste bedrijf dat met deze afspraak aan de slag gaat.

RIG Subsidie

De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2015). De RIG wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ruimtelijke Economisch Programma en Economic Board Groningen, een organisatie die zich inzet om de economie in het aardbevingsgebied te versterken. Door aansluiting bij de RIG komt het geld van de Economic Board terecht bij grotere initiatieven in de regio. De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De provincie Groningen en het Rijk stelden toen subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. De subsidie is bedoeld om het gebied verder te ontwikkelen en de werkgelegenheid te behouden en vergroten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen.

De kenmerkende rode Energy from Waste fabriek van EEW met op de voorgrond het terrein waar het Duitse MDSU een installatie gaat bouwen

De kenmerkende rode Energy from Waste fabriek van EEW met op de voorgrond het terrein waar het Duitse MDSU een installatie gaat bouwen