Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De chemische industrie in Delfzijl

De chemische industrie in Delfzijl

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben dinsdag 12 juli jl. het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende partijen zich aan een gezamenlijke visie voor groei en verduurzaming van industrie, werkgelegenheid en economie in de regio. De ondertekenende partijen leggen daarmee het fundament onder het verder uitbouwen van de samenwerking. De provincie stelt een programmamanager aan om de gezamenlijke ambities vorm te geven.

Voor de toekomst van de chemische industrie in de Eemsdelta is het van essentieel belang dat de industrie in de regio verduurzaamt. Hiervoor gaan de landbouw-, chemie- en energiesector in de Eemsdelta actief samenwerken. De Eemsdelta moet in de toekomst de belangrijkste regio voor biochemische industrie in Nederland worden. Door uitbreiding van de bestaande industrie ontstaan er meer banen in de regio en wordt de economie verstevigd. Hiervoor stelt de provincie een speciale programmamanager aan, die samen met de huidige partners actief bedrijven gaat werven en ontwikkelingen in de landbouw-, energie- en de chemiesector gaat aanjagen. De Eemsdelta is nu het grootste energieknooppunt in Europa en het chemiecluster daar produceert 15% van de basischemie in Nederland.

Commissie Willems
Het convenant sluit aan op de bevindingen van de commissie Willems. Die werd in 2013 ingesteld door de minister van Economische Zaken en de gedeputeerde van Economische Zaken van de provincie Groningen om de industrie en de werkgelegenheid in de Eemsdelta te versterken. Het plan is gebouwd op verschillende pijlers, waaronder de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen en de realisatie van een zogenaamde Utiliteiten Entiteit gericht op het centraal beheren van de infrastructuur rond stoom, water en gas.  Ook werken Groningen Seaports, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de chemiebedrijven samen om nieuwe bedrijven in de Eemsdelta aan te trekken. Door alle nieuwe dynamiek als gevolg van het plan Willems is behoefte ontstaan om de activiteiten meer te coördineren. De provincie stelt daarvoor nu een programmamanager beschikbaar.

De chemische industrie in Delfzijl

De chemische industrie in Delfzijl