Aanleg Beatrixkade fase 5 gestart

Aanleg Beatrixkade fase 5 gestart

Aanleg Beatrixkade fase 5 gestart

Aannemer De Klerk is begonnen met de bouw van de westelijke kade (Beatrixkade fase 5).  De bouwwerkzaamheden bestaan uit het maken van 220 meter kade met daarachter een ontlastvloer en bijbehorende infra als bestrating en waterleiding. Deze kade is ontworpen voor hoge belastingen (30 ton per vierkante meter), zoals die momenteel gebruikelijk zijn in de offshore windturbinebouw en zal tevens geschikt zijn voor de grote hefeilanden die regelmatig in de Eemshaven liggen. De werkzaamheden aan de Beatrixkade zullen nog het hele jaar in beslag nemen. De verwachte oplevering is begin 2015.

Start bouw zware Beatrixkade Eemshaven voor de offshore windindustrie  De eerste paal van de westelijke Beatrixkade wordt geslagen

Start bouw zware Beatrixkade Eemshaven voor de offshore windindustrie
De eerste paal van de westelijke Beatrixkade wordt geslagen