Energy Valley Topclub bekroont succes met contractverlenging

Energy Valley Topclub bekroont succes met contractverlenging

Energy Valley Topclub bekroont succes met contractverlenging

Een overgangsjaar naar een verdere ontwikkeling van de Energy Valley Topclub

De Energy Valley Topclub heeft haar sponsorcontract met de vier topsportclubs in Groningen met een jaar verlengd. Met het nieuwe contract wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de topsportclubs en van de Energy Valley Topclub als energieontmoetingscentrum voor de jeugd en het bedrijfsleven.

Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub verenigt de volgende bedrijven: BAM, Essent, Imtech, Gasunie, Gasterra en Groningen Seaports met de Groningse topsportclubs: FC Groningen, GasTerra Flames, Abiant Lycurgus en NIC/Alfa. Door middel van projecten op gebied van duurzame energie zoals de vergroening van de Euroborg, het ontwikkelen van energiebewustzijn bij middelbare scholieren, een verduurzaming van het mkb en het creëren van een proeftuin voor toegepast onderzoek voor energietransitie. Op deze wijze hebben de deelnemende organisaties een succesvolle modus gevonden om duurzaamheid en energietransitie te promoten bij het brede publiek, de jeugd en het bedrijfsleven.

In het nieuwe contractjaar, dat loopt gedurende het seizoen 14/15, wordt in het bijzonder gekeken hoe door verdere samenwerking de ontwikkeling van de vier sportclubs beter vorm kan krijgen. Momenteel wordt onderzocht of dit in een omnivereniging structuur geborgd kan worden. Dat is een vereniging waar verschillende soorten sporten zijn ondergebracht en waarmee de clubs meer van elkaars professionaliteit en organisatiekracht kunnen profiteren.

Het komende jaar zal de aandacht van de Energy Valley Topclub ook gaan naar het ontwikkelen van nieuwe groenprojecten als ook naar het werven van nieuwe partners en leden. De insteek van de Energy Valley Topclub daarbij is om het komende seizoen het fundament te leggen voor de toekomstige groei van een succesvolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en de topsport in Groningen.