Aanleg waterleiding Garmerwolde-Eemshaven in volle gang

Aanleg waterleiding Garmerwolde-Eemshaven in volle gang

Waterbedrijf Groningen is afgelopen winter begonnen met de aanleg van nieuwe grote transportleidingen tussen Groningen, Garmerwolde en de Eemshaven. Het gaat om twee leidingen die grotendeels naast elkaar in de grond worden gelegd. De één, van bijna 50 kilometer, is bedoeld om de drinkwatervoorziening in het noorden van onze provincie veilig te stellen. Deze loopt van de stad via Garmerwolde en Appingedam naar de Eemshaven.

De ander, met een lengte van 28 kilometer, loopt van Garmerwolde naar de Eemshaven en is bedoeld voor industriewater, dat gewonnen wordt uit het Eemskanaal ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Waterbedrijf Groningen bouwt daar een fabriek om het water uit het kanaal te zuiveren tot industriewater, want ter hoogte van Garmerwolde is het water van het Eemskanaal zoeter dan verder in de richting van Delfzijl.

In de toekomst wordt ook gezuiverd rioolwater als industriewater via deze persleiding naar de Eemshaven gepompt. Het is de bedoeling dat het eerste water eind januari 2021 door de nieuwe leidingen tussen Garmerwolde en de Eemshaven stroomt. Kijk voor meer informatie op https://waterbedrijfgroningen.nl/nieuws/werken-aan-water-voor-later/.

De aanleg van de waterleidingen is in volle gang en ze naderen de Eemshaven al (oranje pijl). Op de voorgrond de bouwput van Google (foto Groningen Seaports)