TenneT en Groningen Seaports leggen bloemenstrook aan langs Kwelderweg Eemshaven

TenneT en Groningen Seaports leggen bloemenstrook aan langs Kwelderweg Eemshaven

In de berm van de Kwelderweg in Eemshaven heeft TenneT, op het circa zeven kilometer lange tracé van een vorig jaar aangelegde ondergrondse kabelverbinding, een zes meter brede strook ingezaaid met een mengsel van streekeigen, wilde bloemen, leefomgeving voor bijen en andere insecten.

TenneT en Groningen Seaports leveren hiermee een bijdrage aan biodiversiteit, op een voor menigeen onverwachte plaats. Totaal is 25.000 m2 ingezaaid. Niet alleen in de berm van de Kwelderweg, ook aan de Middenweg bij TenneT’s nieuwe hoogspanningsstation komt een bloemenveld.

Natuur en industrie

Groningen Seaports past het onderhoud aan de berm aan, zoals het beperken van het maaien van de bloemenberm naar jaarlijks. “De berm wordt niet alleen mooier. Voor insecten ontstaat een leefgebied dat je niet onmiddellijk zou verwachten in een gebied als dit. Een mooi bewijs dat natuur en industrie prima naast elkaar kunnen bestaan”, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

Districtsmanager Ed van Moolenbroek van TenneT is eveneens enthousiast. “Inmiddels hebben we op meer plekken ervaring opgedaan met dit soort natuurinfrastructuur. TenneT is er natuurlijk voor de powerlines, oftewel de hoogspanningsverbindingen, maar hoe gaaf dat dit vervolgens ook leidt tot zulke flowerlines?”

Natuur en industrie naast elkaar (foto: TenneT)

Netversterking Eemshaven

TenneT heeft hoogspanningsstation (110 kV) aan de Middenweg en de verbinding langs de Kwelderweg aangelegd als onderdeel van de netversterking voor duurzame energie in Eemshaven. In Eemshaven zijn en worden nieuwe zon- en windprojecten gerealiseerd. TenneT en regionaal netbeheerder Enexis zorgen voor aansluitingen en transport van de opgewekte elektriciteit. Hoogspanningsstation en verbinding worden in september in gebruik genomen.

Eemshaven is een internationaal  energieknooppunt met elektriciteitsproductie in de centrales, aansluitingen van windparken op zee, zeeverbindingen met Noorwegen en Denemarken en hoogspanningsverbindingen met de rest van Groningen en Nederland. TenneT is de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland (en een groot deel van Duitsland). Onlangs is zij begonnen met de bouw van een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten ter vervanging van de bestaande (220 kV) lijn. Daarnaast is TenneT in Noord-Nederland op meer  plaatsen bezig met onderhoud aan het net, versterking en vernieuwing.

Inzaaien langs de Kwelderweg in Eemshaven (foto: TenneT)