Aanleg Windpark Oosterhorn van start

Aanleg Windpark Oosterhorn van start

De aanleg van Windpark Oosterhorn is inmiddels volop aan de gang. Dit windpark omvat achttien Vestas-windturbines van 4,3 MW en wordt op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl gebouwd in opdracht van Eneco en YARD ENERGY.

Windpark Oosterhorn bestaat feitelijk uit twee gedeelten: het zuidelijk en noordelijk deel. YARD ENERGY heeft haar deel van het windpark overgedragen aan Eurus Energy, die de exploitatie van de negen turbines van het zuidelijke deel voor haar rekening neemt. Eneco doet dit voor de overige negen turbines van het noordelijke deel. De voorbereidingen lopen al vanaf 2017 en de daadwerkelijke werkzaamheden zijn onlangs door aannemer Van Hattum en Blankevoort gestart.

Heien

Voor de eerste windturbine zijn alle heipalen (74 stuks) inmiddels aangebracht. De heistelling staat nu opgesteld bij de volgende windturbine en van tevoren worden de toegangswegen en werkterreinen ingericht, zodat de heistelling constant door kan gaan. Na het heien van de palen, dat per turbine zo’n twee weken in beslag neemt, wordt er een voorbelasting aangebracht. Daarna kan de fundatie van de windturbine zelf gebouwd worden door middel van grote kranen. Ook de plaats waar de kranen komen te staan moet worden voorzien van een fundatie op heipalen.

Geen vertraging

In verband met het heersende coronavirus zijn er diverse maatregelen getroffen, maar vooralsnog heeft dit niet tot vertragingen van de werkzaamheden geleid. Naar verwachting zal de bouw van de turbines zelf medio augustus (direct na de bouwvak) plaats gaan vinden. De eerste torendelen van de Vestas-windturbines zijn inmiddels al wel per schip in de Eemshaven aangevoerd en liggen op het terrein van Buss Terminal Eemshaven in opslag.

Windpark Oosterhorn wordt uiteindelijk aangesloten op het schakelstation Weiwerd van TenneT. Van daaruit gaat deze groene stroomt het net op, naar zowel huishoudens als de bedrijven op het industriegebied in Delfzijl. Windpark Oosterhorn zal volgens planning eind 2021 operationeel zijn.

Ligging Windpark Oosterhorn (foto: Groningen Seaports)