Bedrijven Delfzijl/Eemshaven produceren onverminderd door

Bedrijven Delfzijl/Eemshaven produceren onverminderd door

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Geen files, lege straten, thuiswerken of helemaal niet meer kunnen werken. Dat is het beeld dat nu in Nederland overheerst. Maar er is ook een andere kant die niet voor iedereen zichtbaar is. In Delfzijl en in de Eemshaven wordt bij de bedrijven onverminderd hard doorgewerkt. Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van het coronavirus blijven beide havens en industrie operationeel.

Een groot deel van die bedrijven in het haven- en industriegebied Delfzijl/Eemshaven behoort tot de zogenaamde vitale sector of zijn toeleverancier van bedrijven die hiertoe behoren. Dat betekent dat er ‘gewoon’ geproduceerd wordt.

“Juist nu wordt duidelijk waar de bedrijven in de havens voor staan. Zij zorgen voor goed internet. Denk aan Google met z’n Gmail, Google Maps en de opgeslagen YouTube-filmpjes. Denk aan alle elektriciteit die we nodig hebben en die grotendeels uit de Eemshaven komt. Denk ook aan diverse producten, die de chemische industrie in Delfzijl produceert, die nodig zijn om ontsmettingsmiddelen te maken. Deze crisis toont keihard aan dat we niet zonder de industrie in de havens kunnen”, zegt Frans Musters, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE).

Continuïteit productie

Naast het gegeven dat de producten van de bedrijven nodig zijn om onze maatschappij draaiende te houden, zijn het vaak ook fabrieken die niet zo maar uit te zetten zijn. Daarom hebben alle bedrijven uitvoerige maatregelen doorgevoerd om hun personeel veilig en gezond te kunnen laten werken.

“Natuurlijk wordt daar waar mogelijk thuis gewerkt maar voor heel veel functies in de fabrieken is dat niet mogelijk. Roosters zijn aangepast, ploegen worden anders samengesteld, beschermingsmiddelen zijn verplicht en uiteraard wordt minimaal 1,5 meter in acht genomen. Alles met het doel om uiteindelijke het besmettingsgevaar te minimaliseren en daarmee de continuïteit in de productie te kunnen handhaven”, aldus Musters.

Duurzame energie

“Ook in deze bizarre coronatijd blijft de dienstverlening overeind en geborgd”, vult Groningen Seaports-CEO Cas König aan. “Bedrijven en fabrieken werken keihard om te kunnen blijven produceren. Soms wordt er alleen gewerkt, in kleine groepjes met gepaste afstand tot elkaar of met extra beschermende middelen. Werkgevers en -nemers hebben zich snel aangepast en gaan op een respectvolle en tegelijkertijd nuchtere wijze om met de maatregelen. Bedrijven doen bijvoorbeeld hun uiterste best om het tempo aan te houden bij de bouw van, zowel on- als offshore windenergie, om de doelen op het gebied van duurzame energie in Nederland te halen.”

Maatschappelijke rol

Alle bedrijven en fabrieken in beide havens zijn zonder uitzondering nog aan het werk. Er zijn geen bedrijven dicht. De scheepsafhandeling, eveneens aangewezen als vitaal proces, gaat gewoon door.

“Het Nautisch Service Centrum, zeg maar de verkeerstoren van onze havens, is met een minimale bezetting 24/7 operationeel, om het scheepvaartverkeer in goede banen te blijven leiden. Havens hebben door haar maatschappelijke rol een belangrijke taak. Ik ben er trots op dat we die taak kunnen blijven vervullen met de bedrijven in de havens, onze partners en natuurlijk onze eigen mensen”, zegt König.

Hulp

Hoe het virus zich verder ontwikkelt en wat de nasleep van het virus voor de economie betekent is op dit moment koffiedik kijken. “Feit is dat het zware tijden zijn en het ons allemaal raakt. SBE en Groningen Seaports proberen daarom zoveel mogelijk bedrijven te spreken en te verbinden met als doel ervaringen uit te wisselen, daar waar problemen zijn andere partijen aan te laten sluiten en onze relaties goed te informeren over de situatie in het gebied. Van onze kant een hart onder de riem voor iedereen die keihard werkt of met zorg naar de toekomst kijkt, want na 28 april of 1 juni zijn we er nog niet”, besluit Musters.