Aanzienlijke productie-uitbreiding voor Zeolyst in Delfzijl

Aanzienlijke productie-uitbreiding voor Zeolyst in Delfzijl

Vertegenwoordigers van Zeolyst, de gemeente Delfzijl, de milieufederatie Groningen en Groningen Seaports hebben woensdag 14 maart jl. de eerste paal geslagen. Hiermee wordt onderstreept dat er hard en met succes gewerkt wordt aan een verbetering van de verhoudingen tussen alle belanghebbenden bij de economische ontwikkelingen in de regio. De eerste paal is geslagen door: Siegbert van der Velde, directeur NMFG Ester van Gelder, VGWM commissie Zeolyst CV De hei-meester: Agatha Kok, MT-lid Zeolyst CV Sjoerd Alkema, OR Zeolyst CV John Lau, general manager Zeolyst International Emme Groot, burgemeester Delfzijl Harm Post, Groningen Seaports

Het bedrijf Zeolyst gevestigd nabij het Chemie Park in Delfzijl gaat haar productie van zeolieten in Delfzijl aanzienlijk uitbreiden. Hiervoor wordt bij de huidige productielocatie nieuwbouw gerealiseerd. De eerst paal voor de start voor deze uitbreiding vond woensdag 14 maart jl. plaats. De uitbreiding levert aan ca. 11 personen extra werk op.

Zeolyst verwacht dat het niet bij deze uitbreiding blijft en werkt actief aan verdere uitbreidingsplannen voor de nabije toekomst die de werkgelegenheid op de locatie met ca. 50 % vergroten.

De toenemende vraag naar zeolieten heeft te maken met de groter wordende vraag naar diverse zeolieten ten behoeve van verschillende katalytische processen. Zo worden deze zeolieten o.a. gebruikt voor reinigen van uitlaatgassen bij auto’s. Hiermee wordt een aanzienlijke Nox-reductie gerealiseerd. Zeolyst is sinds 1990 gevestigd in Delfzijl en heeft ca. 55 medewerkers in dienst.

Zeolyst C.V. is een dochteronderneming van Zeolyst International en levert aan klanten over de hele wereld. Voor informatie zie ook www.zeolyst.com

Vertegenwoordigers van Zeolyst, de gemeente Delfzijl, de milieufederatie Groningen en Groningen Seaports hebben woensdag 14 maart jl. de eerste paal geslagen. Hiermee wordt onderstreept dat er hard en met succes gewerkt wordt aan een verbetering van de verhoudingen tussen alle belanghebbenden bij de economische ontwikkelingen in de regio.
De eerste paal is geslagen door:
Siegbert van der Velde, directeur NMFG
Ester van Gelder, VGWM commissie Zeolyst CV
De hei-meester:
Agatha Kok, MT-lid Zeolyst CV
Sjoerd Alkema, OR Zeolyst CV
John Lau, general manager Zeolyst International
Emme Groot, burgemeester Delfzijl
Harm Post, Groningen Seaports