Aanzienlijke uitbreiding in Eemshaven voor Holland Malt

Aanzienlijke uitbreiding in Eemshaven voor Holland Malt

Aanzienlijke uitbreiding in Eemshaven voor Holland Malt

Belangrijke stap richting meest duurzame en grootste mouterijlocatie van Europa

Holland Malt heeft donderdag 14 juli aangekondigd haar mouterij in Eemshaven uit te gaan breiden. In juli wordt er gestart met de bouw. De uitbreiding volgt op de groei die Holland Malt afgelopen jaren al inzette en zal resulteren in een verdubbeling van de capaciteit tussen nu en eind 2017. Hiermee verstevigt de mouterij haar positie in Europa en maakt ze zich op voor verdere internationalisering.

Groeiambitie

Holland Malt beschikt over twee mouterijlocaties: in Lieshout en in Eemshaven. Met de uitbreiding die volgende week van start gaat worden er in Eemshaven twee state-of-the-art torens bijgebouwd waarmee de capaciteit verdubbelt van 140.000 ton naar 280.000 ton mout per jaar. Hiermee komt de totale capaciteit van de twee mouterijlocaties op 405.000 ton mout per jaar. Holland Malt groeide al flink in de afgelopen jaren door in te zetten op een gevarieerd productportfolio, kwaliteit en efficiëntie. In de afgelopen vijf jaar wist Holland Malt haar capaciteit vanuit de huidige productielocaties al met 10% uit te breiden. Door het slimmer plannen van preventief onderhoud draait de huidige mouterij inmiddels 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het in gebruik nemen van een volautomatische verpakkingsstraat en verdere automatisering in zowel productie als logistiek hebben daarnaast voor een efficiëntieslag gezorgd.

Ontwikkelingen wereldbiermarkt
Jos Jennissen, Managing Director Holland Malt: “De wereldbevolking groeit, net als de bierconsumptie, en dus groeit de vraag naar mout. Over de periode 2014-2025 verwachten we een groei van de wereldwijde bierconsumptie van circa 15%. Daarnaast zien we trends als premiumisatie en de opkomst van speciaal- en craftbieren, wat een grotere storting van mout in het bier betekent. Maar ook met de groei in opkomende markten zien wij grote kansen voor onze mouterij. En we zijn daarbij ambitieus. We willen van Holland Malt Eemshaven de meest duurzame en grootste mouterijlocatie van Europa maken, van waaruit we onze thuisregio Europa en de gehele wereld bedienen. Onze klanten groeien en wij willen als lange termijn hoofdleverancier met hen meegroeien. Deze uitbreiding gaat ons daarbij helpen!”

Strategische ligging

Momenteel is 50% van de productie van Holland Malt bestemd voor de Europese markt. De overige 50% is bestemd voor gebieden als Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De ligging aan de diepzeehaven Eemshaven biedt Holland Malt een sterke logistieke basis, zowel voor de aanvoer van brouwgerst als de uitvoer van mout.

Willem Swinkels, Finance & Operations Director Holland Malt, licht toe: “We bedienen klanten over de hele wereld. Die sterke uitgangspositie hebben we gecreëerd door een combinatie van de strategische ligging, de diversiteit van gebieden waar we onze brouwgerst vandaan kunnen halen en onze ambities op het gebied van energie. Zo kunnen we door onze nauwe samenwerking met Nederlandse boeren, verenigd binnen Agrifirm, een solide aanvoer van kwalitatieve brouwgerst garanderen, en daarnaast hebben we de flexibiliteit om ook van buiten Nederland brouwgerst aan te voeren, waardoor we altijd optimale kwaliteit kunnen leveren. Speciaalbieren worden steeds belangrijker en wij willen en kunnen het gehele biersegment bedienen. Of het nu gaat om alcoholvrij bier, pils of donker bier.”

Swinkels licht verder toe: “Eemshaven biedt ook enorm veel mogelijkheden op het gebied van energie. De grote internationale energiebedrijven zijn in Eemshaven gevestigd en in combinatie met de lokale industrie moeten we daar samen een nog duurzamere energiehuishouding kunnen realiseren. Wij hebben veel vertrouwen in de toekomst en kijken uit naar duurzame groei.”

Begin 2018 operationeel
Holland Malt produceert verschillende soorten mout. In Eemshaven wordt voornamelijk pilsmout geproduceerd. In Lieshout bestaat 15% van de totale productie uit speciaalmout. Holland Malt is actief binnen verschillende duurzame brouwgerstprogramma’s en zet daarnaast in op duurzame logistiek. Het grootste gedeelte van de brouwgerst van Holland Malt wordt al aangevoerd via het water. De rest wordt direct vanaf het land, zonder tussenkomst van opslaglocaties, aan Holland Malt aangeleverd. Door de uitbreiding in Eemshaven wordt er direct en indirect meer werkgelegenheid gecreëerd in de regio. Eind 2017 zullen de werkzaamheden afgerond worden, zodat de nieuwbouw begin 2018 operationeel is.

De moutfabriek van Holland Malt in de Eemshaven

De moutfabriek van Holland Malt in de Eemshaven