Afsluiting Dijkweg op woensdag 28 september

Afsluiting Dijkweg op woensdag 28 september

Afsluiting Dijkweg op woensdag 28 september

In het kader van het project Bio Gruine Daamp, de levering van groene stoom van Eneco aan AkzoNobel, wordt de nieuwe stoomleiding nogmaals ‘schoongeblazen’ op woensdag 28 september. Hierdoor kan overlast van geluid en stoomwolken plaatsvinden. De Dijkweg (fietspad) is deze dag wederom afgesloten! Werkverkeer heeft wel toegang.
AkzoNobel en Eneco trachten eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Groene stoom
In het kader van dit project gaat AkzoNobel met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Daartoe investeert AkzoNobel in voorzieningen op Chemie Park en aan de continuïteit in de stoomvoorziening. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.