Werkzaamheden aanleg rotonde N33

Werkzaamheden aanleg rotonde N33

Werkzaamheden aanleg rotonde N33

Groningen Seaports heeft van Rijkswaterstaat (wegbeheerder) goedkeuring verkregen om ter hoogte van de toekomstige ingang van Google op de N33 een rotonde aan te leggen. De werkzaamheden hiervoor starten in de eerste week van oktober en duren vijf à zes weken.

Het verkeer dient in deze periode op het traject N33-Eemshaven rekening te houden met af en toe verkeershinder afhankelijk van de werkzaamheden. De verkeershinder kan bestaan uit beperkte rijstroken en/of verleggen van de rijbanen en mogelijk tijdelijke verkeerslichten (ter hoogte van de nieuwe rotonde). Op het ‘werktraject’ geldt een aangepaste snelheid!

Rijkswaterstaat zal uiteraard ook dit project meenemen in haar communicatie richting de weggebruiker.

Op dit gedeelte van de N33 vinden de werkzaamheden plaats. Op de achtergrond het datacenter van Google in aanbouw.

Op dit gedeelte van de N33 vinden de werkzaamheden plaats. Op de achtergrond het datacenter van Google in aanbouw.