Aftrap voor 700 MW aan nieuwe windparken ‘Ten noorden van de Wadden’

Aftrap voor 700 MW aan nieuwe windparken ‘Ten noorden van de Wadden’

Geofysisch onderzoek voor nieuw windgebied boven de Wadden

Het Zweedse bedrijf MMT voert de komende 4-6 weken een geofysisch onderzoek uit in het windgebied ‘Ten noorden van de Wadden’ in de Noordzee. De onderzoekswerkzaamheden vormen feitelijk het begin van de uitbreiding van 700 MW aan extra windparken op zee die boven de Wadden gepland zijn ten westen van het windpark Gemini. Het onderzoek wordt in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd.

MMT is gespecialiseerd in het verkennen van zeebodems en zet voor het geofysisch onderzoek haar schip ‘Franklin’ in, dat inmiddels in de Eemshaven ligt afgemeerd aan de zware lading kade in de Beatrixhaven. DHSS is de agent en het schip is klaar voor vertrek naar het gebied om onderzoek te doen naar de gesteldheid van de bodem, metingen te verrichten en geologische data te verzamelen. Deze data zal worden gebruikt door ontwikkelaars van offshore windparken om een goed bod voor de aanleg van de windparken te kunnen voorbereiden.

Eemshaven

Dat de aftrap voor dit onderzoek in de Eemshaven plaatsvindt, is wederom een memorabel offshore wind moment, maar past ook uitstekend bij de positie die de Eemshaven inmiddels heeft opgebouwd op het gebied van offshore wind. De haven heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een basis- en servicehaven voor de offshore windindustrie van formaat. Vooral voor de windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De Eemshaven ligt geografisch gezien erg gunstig voor de offshore windactiviteiten op de Noordzee en bovendien voldoet de haven aan alle maritieme eisen en beschikt het over de faciliteiten de benodigd zijn voor de assemblage en logistieke afhandeling van windturbines. De Eemshaven was al bij de aanleg van 16 windparken betrokken en huisvest onderhoudsbases voor 4 windparken.

Het onderzoeksschip ‘Franklin’ van het Zweedse bedrijf MMT afgemeerd aan de zware lading kade in de Beatrixhaven, Eemshaven