Sensoren brengen kadebezetting haven Delfzijl in kaart

Sensoren brengen kadebezetting haven Delfzijl in kaart

Groningen Seaports is op 10 juli 2019 een proef gestart met sensoren om beter inzicht te krijgen in de kadebezetting in de haven van Delfzijl. Daardoor is de havenmeester beter in staat om de beschikbare kaderuimte optimaal te benutten. Het systeem is vergelijkbaar met de reeds bekende sensoren in parkeergarages, maar dan nu toegepast voor het afmeren van schepen in een haven.

De pilot wordt uitgevoerd door start-up ICTCI uit Groningen. Dit jonge bedrijf heeft de sensoren ontwikkeld in samenwerking met het INTERREG subsidieprogramma ID3AS, een samenwerkingsverband tussen leadpartner Hochschule Osnabrück, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden. Groningen Seaports is de opdrachtgever.

De havenmeester ontvangt de data rechtstreeks via de sensoren, zodat deze direct kan zien welke delen van de kade bezet zijn en waar nog ruimte is voor meer schepen. Ook kan de havenmeester analyseren welke kades druk bezet zijn en welke niet. Als de proef succesvol is, kan ICTCI een productielijn opzetten voor de sensoren en kan Groningen Seaports er mogelijk nog veel meer installeren in de havens.

Door de toenemende drukte in de havens van Groningen Seaports wordt het steeds belangrijker om tijdig inzicht te hebben in de kadebezetting en het scheepvaartverkeer. Onder de vlag van Groningen Innovation Port worden diverse proeven uitgevoerd om het beheer van de haven met digitale hulpmiddelen te ondersteunen. Naast de inzet van sensoren worden proeven uitgevoerd met big data, autonoom varende schepen en drones. Dit onderstreept de ambitie van Groningen Seaports om innovaties in de havens te stimuleren.

René Bultje van het bedrijf ICTCI overhandigt de iPad met de app voor de kadebezetting aan Henk Zwetsloot van Groningen Seaports. Van links naar rechts op de foto: Michel Zwiers en Henk Zwetsloot (Groningen Seaports), Mentha de Vries (ID3AS, Hanzehogeschool Groningen), Gert Maneschijn (ICTCI), Joke Bruining (ID3AS, Hanzehogeschool Groningen) en René Bultje (ICTCI).