AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeren in een toekomstbestendig chemiecluster

AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeren in een toekomstbestendig chemiecluster

AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeren in een toekomstbestendig chemiecluster

Dubbel duurzame stoom in Delfzijl

AkzoNobel gaat in Delfzijl met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Het duurzame energiebedrijf maakt hiervoor haar biomassa-centrale Bio Golden Raand (BGR) geschikt om naast elektriciteit ook stoom te produceren. Daarmee brengt deze centrale, bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa, in de toekomst dubbel zoveel duurzame energie voort en draagt zo wezenlijk bij aan de nationale doelstellingen op dit gebied.

Groningen Seaports zorgt voor de aanleg van de benodigde infrastructuur, waaronder een stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. De gezamenlijke miljoeneninvesteringen passen naadloos in het in 2014 opgestelde Actieplan chemiecluster Eemsdelta van de Commissie Willems om de energie-intensieve chemie in de regio Noordoost Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

AkzoNobel neemt in het kader van de gemaakte afspraken voor een periode van twaalf jaar de groene stoom af, investeert in de noodzakelijke voorzieningen op Chemie Park Delfzijl, levert die duurzame stoom aan haar klanten en biedt op deze wijze continuïteit in de stoomvoorziening. “Gezamenlijk slaan we een stevige slag in het verduurzamen van de chemie. Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie”, aldus Knut Schwalenberg, Managing Director van AkzoNobel Industrial Chemicals. “Het leidt tot een aanzienlijke reductie van onze CO2 footprint, speerpunt in onze duurzaamheidsstrategie Planet Possible: met minder, méér doen.”

Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van duurzame stoom bij AkzoNobel een CO2- besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers.

Hugo Buis, directeur van Eneco Bio, Solar, Hydro is verheugd dat de overgang naar stoom plus elektriciteitslevering vanuit Bio Golden Raand nu in gang gezet kan worden. “Door een goede samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, AkzoNobel en Groningen Seaports hebben wij het besluit kunnen nemen de centrale om te bouwen. We slaan een grote duurzame slag. Met dezelfde hoeveelheid biomassa, jaarlijks zo’n 300.000 ton houtsnippers van gerecycled afvalhout, gaan we de dubbele hoeveelheid duurzame energie maken.”

Harm Post, directeur Groningen Seaports, spreekt van een investering met een tweeledig effect voor de Groninger Zeehavens. “We investeren op deze manier in duurzaamheid in het gebied. Dit project kan als een van de eerste grote successen van het werk van de commissie Willems worden gerekend. Daarnaast betekent het voor Groningen Seaports een duidelijke investering in de toekomst. Met de aanleg van een eigen stoomleiding kunnen we de transportkosten van stoom lager houden dan commerciële bedrijven en een langere afschrijvingstermijn hanteren. Stoom wordt dus goedkoper. Wij kunnen hiermee nieuwe potentiële bedrijven een extra service bieden. Dit betekent voor ons een duidelijke versteviging van het vestigingsklimaat van dit gebied”, aldus Post.