Nederland is klaar voor Tijdelijke Natuur

Nederland is klaar voor Tijdelijke Natuur

Nederland is klaar voor Tijdelijke Natuur

De Green Deal Tijdelijke Natuur is afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in het Tijdelijk Natuurterrein van Philips Healthcare in Best. Op de bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd. Groningen Seaports was één van de deelnemers aan deze Green Deal.

In drie jaar heeft de Green Deal de belangrijkste knelpunten bij de toepassing van het concept Tijdelijke Natuur in de praktijk opgelost. Deze oplossingen zijn ook verankerd in bijvoorbeeld nieuw beleid. Daarvan profiteren én de natuur én het bedrijfsleven én de mensen die van natuur genieten. In potentie kan het concept 40.000 ha Tijdelijke Natuur opleveren. Op dit moment is er in Nederland circa 2.000 hectare Tijdelijke Natuur in bijna dertig gebieden. De eerste monitoringsresultaten laten zien dat de ‘natuur’ baat heeft bij Tijdelijke Natuur.

Het verwijderen van natuur toestaan om de ontwikkeling van natuur mogelijk te maken. Dat gebeurt bij het concept Tijdelijke Natuur. Grondeigenaren met ontheffing Tijdelijke Natuur laten ergens beschermde natuur ontstaan, om deze later –als het terrein bebouwd gaat worden bijvoorbeeld- te mogen verwijderen. Dit is uniek in Europa.

Deze nieuwe manier van kijken naar natuur(bescherming) biedt nieuwe kansen voor zowel natuur als bedrijfsleven. Binnen deze Green Deal zijn bijzondere samenwerkingen ontstaan zoals tussen Roelofs Planontwikkeling en Landschap Overijssel rond Eeserwold (Steenwijk).

Diverse partijen hebben met deze Green Deal hun nek uitgestoken. Om te beginnen private grondeigenaren. Zij toonden lef door hun grond voor Tijdelijke Natuur beschikbaar te stellen. Natuurorganisaties durfden het aan om te ondersteunen dat natuur, na een periode van ontwikkeling, weer mag worden verwijderd. Dat is geen vanzelfsprekende boodschap voor organisaties met het behoud van natuur als primaire doelstelling.

Het ministerie van Economische Zaken toonde eveneens durf. Want hoe vanzelfsprekend is het dat een Ministerie belast met het beschermen van natuur, ruimte geeft aan het verwijderen van beschermde soorten? De activiteiten van de Green Deal leiden ook tot een vervolg. Recent is de Stichting Tijdelijke Natuur Nederland opgericht die actief als ambassadeur gaat optreden op weg naar nog vele nieuwe tijdelijke natuurterreinen in Nederland.

Meer informatie vindt u op www.tijdelijkenatuur.nl.