Belangrijke mijlpaal voor offshore windmolenpark Gemini behaald

Belangrijke mijlpaal voor offshore windmolenpark Gemini behaald

Belangrijke mijlpaal voor offshore windmolenpark Gemini behaald

Van het windpark Gemini op zee is nog niets te zien, maar sommige onderdelen van de bouw zijn in volle gang. Zo wordt er in Eemshaven gewerkt aan een belangrijk onderdeel. Het betreft de bouw van het transformatorstation op land welke de spanning van 220 kilovolt omzet naar 380 kilovolt, zodat deze aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Nu start de aanleg van de kabels onder de Waddenzee.

Naast het transformatorstation is er in februari een andere kritieke mijlpaal in de Gemini-planning behaald. De zogenaamde HDD boringen ten behoeve van exportkabels die de offshore (op zee) stations met het on-shore (op land) transformatorstation moeten gaan verbinden, zijn gereed. Hiermee kunnen de kabels van Gemini onder de al in de Waddenzee liggende kabels van andere projecten doorgetrokken worden. De komende periode zal men gaan starten met het installeren van de kabels. Een volgende belangrijke mijlpaal is 1 juli 2015 wanneer men zal starten met het installeren van de fundaties van de windturbines.

Grootste windmolenpark ter wereld

Het Gemini offshore windpark wordt een van de grootste windparken ter wereld. Het wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. De locatie kent een harde, constante wind en is onzichtbaar vanaf land. Met een totale capaciteit van 600 MW zal Gemini naar verwachting ongeveer 2.6 TWh hernieuwbare elektriciteit genereren voor omstreeks 1.5 miljoen mensen in Nederland.

De bouw van het transformatorstation is in volle gang

De bouw van het transformatorstation is in volle gang