Werkzaamheden MKB offshore terrein van start

Werkzaamheden MKB offshore terrein van start

Werkzaamheden MKB offshore terrein van start

In april starten de werkzaamheden voor het bedrijfsklaar maken van het MKB offshore terrein aan de Emmahaven, een van de havenbekkens van de Eemshaven. Zo komt er een weg en wordt het gebied voorzien van de bijbehorende infra als riolering en nutsvoorzieningen. Volgens planning worden de werken tegen de bouwvak van dit jaar opgeleverd, waarna WP Offshore met de nieuwbouw op hun locatie kan beginnen.

WP Offshore

Op het terrein van 3.200 m2, naast de huidige Gulf vestiging, bouwt WP Offshore een kantoor met daarbij een werkplaats voor kleine reparatiewerkzaamheden. De rest van het terrein zal worden ingericht voor de opslag van materialen voor de offshore windindustrie. WP Offshore heeft gekozen voor nieuwbouw op deze locatie vanwege de uitstekend gesitueerde ligging met betrekking tot de offshore windparken in de Noordzee, met name in de Duitse Bocht. Bovendien voldoet de Eemshaven aan alle maritieme eisen voor een offshore windfaciliteit.

Interesse
Eerder werd al bekend dat TenneT Offshore eveneens voor de Eemshaven heeft gekozen voor de bouw van een onderhoudslocatie. Ook op de terreinen van al gevestigde bedrijven worden steeds meer MKB offshore activiteiten ontplooid. En er is meer interesse van onderhouds- en servicebedrijven in de offshore windindustrie om zich in de Eemshaven te vestigen.

Het MKB offshore terrein aan de Emmahaven (Eemshaven)

Het MKB offshore terrein aan de Emmahaven (Eemshaven)