Bereikbaarheid Oosterhornkanaal flink verbeterd

Bereikbaarheid Oosterhornkanaal flink verbeterd

Bereikbaarheid Oosterhornkanaal flink verbeterd

De bagger-, kade- en oeverwerkzaamheden aan het Oosterhornkanaal, de Oosterhornhaven en de Farmsumerhaven zijn in volle gang en liggen op schema. De verwachting is dat alle werkzaamheden begin 2016 kunnen worden afgerond.

Direct na de zomervakantie is aannemer Schilder B.V. uit Ursem begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in het baggerdepot ‘Oterdummerwarven’ aan de uiterste zuidoost rand van het industriegebied in Delfzijl. Hier is het bestaande depot weer gereed gemaakt voor het ontvangen van baggerspecie en zijn grondwerkzaamheden verricht om de terreinen direct ten noorden van het depot op te hogen met vrijkomende baggerspecie.

Vervolgens zijn in september de onderhoudswerken aan de oevers van het Oosterhornkanaal uitgevoerd door middel van het bijvullen en aanbrengen van de aanwezige stortstenen oeverbescherming en is er gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de kade. Tegelijkertijd is ook begonnen met de baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden aan de kade bestonden uit het plaatselijk ophogen van de kruin van de kade en het aanpassen van een aantal constructies die verbonden zijn met die kruin. De kadewerkzaamheden zijn voor het overgrote deel afgerond in oktober.

De onderhoudsbaggerwerkzaamheden zijn op dit moment in volle gang en bestaan uit het verwijderen van aangeslibd materiaal. Daarnaast wordt van het gedeelte na de Heemskesbrug de vaarweg verdiept. Daarmee is het Oosterhornkanaal, inclusief de draaicirkel aan het eind, overal even diep en bereikbaar voor schepen met een diepgang van 5 meter.

De baggerwerkzaamheden in het Oosterhornkanaal zijn in volle gang

De baggerwerkzaamheden in het Oosterhornkanaal zijn in volle gang