ChemCom Industries B.V. investeert 4,2m€ in een nieuwe productie-installatie voor hoogwaardige meststoffen

ChemCom Industries B.V. investeert 4,2m€ in een nieuwe productie-installatie voor hoogwaardige meststoffen

ChemCom Industries B.V. investeert 4,2m€ in een nieuwe productie-installatie voor hoogwaardige meststoffen

ChemCom Industries B.V., gevestigd aan de Oosterhorn in Farmsum en onderdeel van de chemiecluster Eemsdelta, investeert 4,2m€ in een nieuwe productie-installatie voor de productie van een grondstof voor hoogwaardige meststoffen. Het hart van de installatie wordt gevormd door een continue granulator.

ChemCom Industries is de verzelfstandigde Nederlandse tak van de Finse Dynea groep. Sinds de verzelfstandiging, in september 2012, werkt de onderneming overeenkomstig de nieuw gevormde visie en strategie. Deze strategie is gebaseerd op vijf elementen:

  • De huidige bedrijfsvoering continueren en uitbreiden;
  • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met gebruikmaking van de bestaande kennis en infrastructuur;
  • Ontwikkelen van een nieuw portfolio van groene producten door het vormen van strategische allianties;
  • Integratie in, en samenwerken met, de lokale industrie in Delfzijl;
  • Kostprijsleiderschap.

“De bestaande klanten en producten zijn de basis voor de toekomst van het bedrijf. Zij verschaffen ons de middelen en de tijd voor het uitwerken en implementeren van nieuwe projecten.” zegt Algemeen Directeur Roeland Kiewiet. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe producten, productieprocessen of toepassingen zoekt het bedrijf strategische samenwerking met, vaak internationale, partners om nieuwe en zoveel mogelijk groene chemische industrie op te zetten. “Samenwerken en delen zijn de nieuwe waarden in het zaken doen. Voor de realisatie van onze strategische plannen, zoeken wij naar bedrijven en partners die deze waarden onderschrijven; samen de risico’s nemen, samen de investeringen en kosten dragen en samen van de opbrengsten genieten. Zowel onze competentie in de chemie als die nieuwe manier van zaken doen worden zeer gewaardeerd door onze strategische partners”, aldus Roeland Kiewiet.

Het bedrijf heeft een strategisch plan, “Blik op de toekomst”, met 13 projecten. Doel van dit plan is de continuïteit van het Delfzijlse bedrijf zeker te stellen en in de toekomst groei en werkgelegenheid te realiseren. De investering die nu gedaan wordt is het 5e project dat de nieuwe eigenaren na hun overname van de locatie van de grond tillen. Het Delfzijlse bedrijf zal een tussenproduct produceren dat door het Zwitserse familiebedrijf Hauert toegepast wordt in diverse hoogwaardige meststoffen. Roeland Kiewiet: “Wij zijn erg blij met de strategische samenwerking tussen ons en de firma Hauert. Samen met hen en een Duitse technologiepartner is het ons gelukt een nieuw concept uit te werken voor een product waaraan Hauert behoefte had. Dit is het eerste grote project uit onze lijst van 13 projecten. De projecten 1 t/m 4 waren meer gelegen in het investeren in onze bestaande infrastructuur. Zo hebben wij het afgelopen jaar onze chemicaliën opslag uitgebreid om flexibeler in te kunnen spelen op de wensen van onze klanten. Op die manier hebben wij onze bestaande productenpakket kunnen uitbreiden met nieuwe klant-product combinaties. Dat waren de eerste tastbare stappen naar onze nieuwe toekomst.”

ChemCom Industries staat in het rapport van de Commissie Willems gelijst als veelbelovend bedrijf binnen het chemiecluster Eemsdelta. De provincie ondersteunt de onderneming met een subsidie van ruim 800.000€ uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). “Het feit dat de provincie Groningen het project financieel zou ondersteunen was één van de factoren die de firma Hauert ertoe bewoog om voor ons te kiezen. De samenwerking is langdurig, een initiële periode van 10 jaar is overeengekomen. Wij zijn Hauert dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen”, aldus Roeland Kiewiet.

Een belangrijk aspect is het pakket aan benodigde vergunningen. Roeland Kiewiet: “Het contact met de centrale vergunningverlener, de Provincie Groningen, is goed. De wet- en regelgeving voor de chemische industrie in Nederland is complex en stringent. Dat laatste is ook terecht. Het gaat immers over veiligheid en het minimaliseren van milieubelasting en – risico’s. Het is erg plezierig dat er, vanuit de provincie Groningen en haar regionale Omgevingsdienst, goed meegedacht wordt. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat het traject vergunningsaanvraag en –verlening goed ingebed wordt in de totale projectplanning.”

In september van dit jaar zal de nieuwe installatie worden opgestart. Dit project leidt niet direct tot extra werkgelegenheid bij het bedrijf maar draagt bij aan behoud van bestaande werkgelegenheid. Voor de logistiek is het bedrijf in gesprek met lokale partners.