De Eems voor allen, allen voor de Eems

De Eems voor allen, allen voor de Eems

Méér economie en méér ecologie in de Eemsdelta

Bedrijfsleven, natuurorganisaties en overheden slaan handen ineen voor een toekomst met duurzame groei in Eemsdelta. Op 31 oktober zetten het bedrijfsleven, natuurorganisaties, waterschappen, het Rijk, de provincie en de gemeenten hun handtekening onder de intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans.

Kunnen havens en industrie verder ontwikkelen, terwijl natuur en milieu daar beter van worden? Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn overtuigd, het kan, als zij samenwerken. Dan wordt de Eemsdelta één van de meest duurzame groeiregio’s in Nederland. In de intentieverklaring staat wat zij willen bereiken. Het komende jaar wordt de intentieverklaring uitgewerkt in een actieprogramma.

Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg: “In de jaren ’70 van de 20e eeuw kon ook in de Eemsdelta alles, de grote industrie had ‘vrij’ spel. Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Vandaag de dag tonen bedrijven respect voor de Waddenzee en het milieu, ondernemen zeer bewust. De overheid van Rijk, provincie tot gemeenten zit hierbij op één lijn. Dat bevestigen deze afspraken. Absoluut winst voor de leefbaarheid.”

Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieu Federatie: “Wij werken liever aan verbetering van natuur en milieu dan aan tegenhouden van verslechtering. De intentieverklaring is een forse stap vooruit. Alle partijen erkennen dat het slecht gaat met de Eems én verbinden economische groei met verbetering van natuur- en milieukwaliteit.”

Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta: “Deze stap is spannend voor het bedrijfsleven. Je kunt alleen succesvol ondernemen met draagvlak.

Daarom hechten wij als bedrijfsleven grote waarde aan duurzame dialoog met omgeving, natuurbeweging en overheid. Zo kunnen we bezwaren bij vergunningen voor zijn. We komen sneller tot zaken.”

De laatste jaren weten de partijen elkaar steeds beter te vinden. Natuurorganisaties procedeerden niet tegen de komst van olieterminals na afspraken over extra veilige schepen en rampenbestrijding. Tussen energiebedrijf Nuon en natuur- en milieuorganisaties is afgesproken dat het bedrijf voorlopig alleen het gasgestookte deel van de Magnum centrale in de Eemshaven bouwt.
Los van deze successen, en de lopende procedures, wilde iedereen een volgende stap maken naar de toekomst. Drie jaar geleden startten partijen daarom een brede dialoog, op initiatief van de provincie. Deskundigen van alle partijen zochten elkaar regelmatig op. Nu staat er een krachtige coalitie voor duurzame ontwikkeling van de Eemsdelta vol energie en plannen voor innovatieve projecten.

 Ambities waar partijen voor tekenen

  • Vroegtijdig en structureel overleg in plaats van procederen
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en Delfzijl
  • Actieplan voor verbetering natuur in het Eems-Dollard estuarium
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering milieudruk
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat natuur profiteert
  • Bedrijven verduurzamen hun productie