Havens voor Green Award

Havens voor Green Award

De borden voor de huidige Green Award havens

De borden voor de huidige Green Award havens

Het aantal havens dat een beloning geeft aan binnenvaartschepen met een Green Award certificaat gaat aanzienlijk groeien. Tijdens het Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) op 5 oktober jl. werd een intentieverklaring ondertekend door Haven Amsterdam, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Utrecht, Havens Limburg en Zeeland Seaports. Deze partijen vertegenwoordigen 15 havens die toegezegd hebben de door Stichting Green Award gecertificeerde schepen te gaan belonen. Voor de meeste havens zal dit een korting op het havengeld betekenen, maar er is ook een aantal havens dat geen havengeld heft en waarvoor een andere variant gezocht zal worden. De ‘nieuwe’ havens sluiten aan bij een groep die het milieukeurmerk al vanaf de start in 2011 steunt. Deze groep werd tijdens het NVB Jaarcongres ook in het zonnetje gezet: als blijk van waardering ontvingen vertegenwoordigers van Groningen Seaports, Havenschap Moerdijk, Havenbedrijf Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en de gemeente Meppel een speciaal Green Award bord.

Green Award directeur Jan Fransen gaf aan zeer blij te zijn met de uitbreiding van het aantal havens: ‘incentives voor de milieuprestaties van zee- en binnenvaart zijn vandaag de dag bijzonder belangrijk om ondernemers te motiveren een extra stap te maken’. Het Green Award programma voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 voor de zeevaart werd ingevoerd. Inmiddels zijn er 350 binnenvaartschepen gecertificeerd en zijn er 8 havens die een korting op het havengeld geven. Ook zijn er 6 banken die meebetalen aan de certificaatkosten van hun klanten. Vanaf 2013 wordt het aantal incentive providers uitgebreid met de eerder genoemde 15 havens.

De borden voor de huidige Green Award havens

De borden voor de huidige Green Award havens