Demobilisatieproject aan zware ladingkade Beatrixhaven

Demobilisatieproject aan zware ladingkade Beatrixhaven

Het zware ladingschip Korex SPB No. 2 meerde 29 maart in de Beatrixhaven af voor demobilisatiewerkzaamheden. Het imposante schip is 152,50 meter lang en 40 meter breed en is vanuit Hamina in Finland naar de Eemshaven gevaren.

De Korex ligt afgemeerd aan de zware ladingkade in de Beatrixhaven om daar te demobiliseren. Hierbij worden de constructies (zogenoemde zadels of stutten), die aan dek zijn vast gelast ten behoeve van haar laatste klus, weer verwijderd. Ook alle lasprofielen aan dek worden verwijderd en geëgaliseerd. Daarna worden er nieuwe zadels aan dek vast gelast en zeevast gezet, zodat het schip gereed is voor het volgende project. Jumbo Shipping vervoerde deze zadels vorige week per schip naar de Eemshaven, waar ze zijn gelost en naar de zware ladingkade zijn gebracht. Daar worden ze vervolgens aan boord van de Korex gehesen. Deze zware lading kade is uitermate geschikt voor de zware kranen die benodigd zijn voor dit demobilisatieproject.

Het project valt onder agentschap van Wijnne & Barends, dat er ook voor gezorgd heeft dat het in de Eemshaven kon worden uitgevoerd. De zware klus brengt een hoop spin-off met zich mee voor diverse toeleveranciers en biedt in totaal aan circa 100 personen werk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 8 of 9 april afgerond.

Zware ladingkade Beatrixhaven

De zware ladingkade ligt aan de westkant van de Beatrixhaven. Het is een speciale kade met een lengte van 220 meter voor extra zware ladingen. Deze zware lading kade, met een gelijkmatig verdeelde belasting van 30 ton/m2, is speciaal ontworpen voor de op- en overslag van extra zware ladingen, zoals windturbineonderdelen. Verder kunnen installatieschepen vlak voor deze kade afmeren, waardoor ze de mogelijkheid hebben hun eigen hijskraan te gebruiken. De zware ladingkade is een openbare kade, die door Groningen Seaports wordt geëxploiteerd.

De Korex SPB No. 2 afgemeerd aan de zware ladingkade van de Beatrixhaven