Donderdag miljoenste ton brandstof voor EEW Energy from Waste in Delfzijl

Donderdag miljoenste ton brandstof voor EEW Energy from Waste in Delfzijl

Afvalverwerkingsbedrijf EEW Energy from Waste, met een Afval Energie Centrale in Delfzijl, verwerkt donderdag 3 oktober de miljoenste ton afval, geleverd door Paro Amsterdam. Het basisproduct voor de brandstof voor de bio-energiecentrale – afval van huishoudens – komt dan bij de centrale aan. Het bedrijf is sinds februari 2010 operationeel en is gevestigd op het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl.

In Nederland is EEW nog vrij onbekend, maar in Duitsland is deze internationale speler met 18 installaties, 5 miljoen ton afvalverwerking en 2.673 GWh stoomontwikkeling, de grootste speler op het gebied van energie uit afval.

Hoge energie-efficiency
Het heeft de hoogste score op energie-efficiency ten opzichte van alle andere bedrijven in Nederland (Attero Wijster zit op 0,66, EEW Delfzijl zit op 1,05*), wat bepalend is voor optimale benutting van het afval. Reden van deze hoge score is de maximale productie en uitkoppeling, en de verkoop van processtoom aan nabij gelegen industriële bedrijven in de haven van Delfzijl.

Energie uit afval is milieubescherming
EEW Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert EEW Energy from Waste verbrandingsinstallaties van hoog technisch en ecologisch niveau. Bij de verbranding verwijderen de moderne installaties alle stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en dragen op deze wijze fundamenteel bij aan de bescherming van milieu en klimaat. Het opwekken van de energie is overwegend CO2-neutraal, vanwege het hoge biogene aandeel van de brandstoffen.

* laatste publicatie Ministerie Infrastructuur en Milieu.